Gemeente Stad Deinze

Instrument huren

Je kan instrumenten huren in de academie volgens beschikbaarheid.

Prijsbepaling

De huurprijs verschilt naargelang het instrument, het niveau van de leerling en het feit of hij/zij al dan niet in Deinze woont. Je kan onderaan deze pagina een overzicht downloaden.

Reglementering

Indien meerdere leden van hetzelfde gezin les volgen aan de academie, wordt het aantal inschrijvingen per gezin in rekening gebracht, en niet het aantal gehuurde instrumenten per gezin. Het instrument met het laagste cijfer in de tabel wordt volledig betaald. Het tweede instrument (inschrijving) wordt getarifeerd één categorie lager, het derde twee categorieën lager, en zo verder, met dien verstande dat categorie 1 als minimum geldt. Dit moet, hoe dan ook, steeds betaald worden.

Op deze tarieven of op het systeem van verhuur kan bij uitzondering een afwijking worden toegestaan door de directeur indien de sociale situatie van de huurder dit verantwoordt.

De huurder dient zelf te melden aan de secretariaatsmedewerkers dat hij/zij één of meerdere gezinsleden heeft die ingeschreven zijn.

Leden die in een harmonie of fanfare van Deinze spelen, zijn vrijgesteld van huurgeld.

Leerlingen die de lessen stoppen of die meer dan driemaal na elkaar zonder geldige reden afwezig zijn, dienen hun instrument in te leveren. Het betaalde huurgeld blijft verworven, ook in andere gevallen.

Vanaf de middelbare graad zal aan de leerlingen slechts in uitzonderlijke gevallen nog een instrument verhuurd worden. Er wordt op aangedrongen dat iedereen die de middelbare graad bereikt heeft, zich een eigen instrument aanschaft. Het instrument wordt verhuurd per schooljaar. Bij voorkeur beginnelingen kunnen gebruik maken van de verhuurdienst. Indien er meer leerlingen starten met een instrument dan er verhuurde instrumenten voorhanden zijn, dan zal aan de gevorderde leerlingen gevraagd worden om het verhuurinstrument in te leveren en zelf een instrument aan te kopen.

Verzekering

De verhuurde instrumenten zijn niet verzekerd. De huurder (indien minderjarig: de ouders) is zelf verantwoordelijk voor het verhuurde instrument en is vrij om zelf een verzekering af te sluiten.
Hij/zij is m.a.w. verantwoordelijk voor eventuele schade, verlies of diefstal.

Herstelling instrument

Herstellingen (algemeen nazicht, ... ) ten gevolge van slijtage van het instrument gebeuren op kosten van de academie. Het instrument wordt pas hersteld na toestemming van de directeur bij een door hem aangeduide hersteldienst. Kleine herstellingen (bv. vervangen snaar, ... ) gebeuren op eigen kosten. De eventuele herstellingskosten zijn ten laste van de huurder indien hij een instrument laat herstellen zonder de toestemming van de directeur.

Indien het gehuurde instrument in herstelling is, wordt, indien dit voorradig is, een vervanginstrument voorzien. Het afhalen van dit instrument gebeurt steeds in aanwezigheid van de leerkracht. De secretariaatsmedewerkers vervullen enkel de administratieve formaliteiten.