Gemeente Stad Deinze

Installatiepremie voor dak- en thuislozen

Maak een afspraak

De installatiepremie voor dak- en thuislozen is een premie die jou helpt om een woning te betrekken en in te richten. Dit is een eenmalige premie.

Voorwaarden

  • Je ontvangt een leefloon of een ander vervangingsinkomen van de sociale zekerheid zoals een werkloosheidsvergoeding of een invaliditeitsuitkering. Als je werkt, moet jouw inkomen lager zijn dan het leefloon vermeerderd met 10%.
  • Je hebt een woning gevonden en bent dus niet langer dakloos. (Je bent dakloos als je op straat woont, in een kraakpand woont, in een opvangtehuis woont, bij iemand woont die jou voorlopig ontvangt, in de gevangenis verblijft of in een gemeenschap voor daklozen verblijft.)
  • Je huurt een kamer of appartement of je mag deze gebruiken als hoofdverblijfplaats, je woont in deze woning alleen of samen met personen die je vrij hebt gekozen.
  • Je hebt nog nooit een installatiepremie ontvangen.

Hoe aanvragen

Je vraagt de premie aan bij het Sociaal Huis. Je kan na afspraak terecht in

  • Deinze: Leiespiegel, Brielstraat 2
  • Nevele: gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15.

Maak een afspraak met jouw maatschappelijk assistent. 

Heb je nog geen maatschappelijk assistent? Maak telefonisch een afspraak via 09 381 95 00.

Bedrag

Het bedrag van de installatiepremie komt overeen met 1/12 van het jaarbedrag van de leeflooncategorie ‘personen met gezinslast’.