Gemeente Stad Deinze

Gebruik stedelijke inschuifborden

Het gebruik van de inschuifborden kan enkel mits toestemming van het college van burgemeester en schepenen. Enkel organisatoren uit Deinze (alleen non-profit, geen activiteiten met een commercieel karakter) kunnen gebruik maken van de inschuifborden.

Je kan per evenement tot maximum 3 inschuifborden indienen. Je kan als organisator niet kiezen waar de borden worden geplaatst. De TUD plaatst de borden in functie van beschikbaarheid en de locatie van de activiteit.

Voorwaarden

De inschuifborden worden door de aanvrager zelf gemaakt met volgende afmetingen: 2,50 meter lengte, 0,60 meter breedte en 10 millimeter dikte. De inschuifborden moeten uit weerbestendig materiaal vervaardigd zijn. Boven- en onderaan moeten de inschuifborden voorzien zijn van een witruimte van 2 centimeter. Ook de achterzijde moet blanco zijn.

De inschuifborden worden door de technische uitvoeringsdienst gratis geplaatst maximum 3 weken voor de manifestatie. De borden moeten afgeleverd en terug afgehaald worden bij de technische uitvoeringsdienst (Industrielaan 23 Petegem-aan-de-Leie of Oossekouter 2 Nevele) vanaf 3 weken na de manifestatie. Als de inschuifborden 8 weken na de manifestatie niet opgehaald zijn, worden ze automatisch eigendom van het stadsbestuur.

Inschuifborden dienen uitsluitend voor het aankondigen van activiteiten van socioculturele aard en mogen geen reclamesponsoring en/of commerciële publiciteit dragen.

Hoe aanvragen

Vraag minimum 8 weken voor het evenement toelating via onderstaand formulier.