Gemeente Stad Deinze

Inschrijvingsgeld

Je moet vóór 30 september 2023 inschrijvingsgeld betalen voor elke studierichting waarvoor je je inschrijft.

Inschrijvingsgelden 2023-2024

(onder voorbehoud van wijzigingen)

 • jongeren (5 t.e.m. 17 jaar): 89 euro of 62 euro na vermindering *
 • jongeren (18 t.e.m. 24 jaar): 166 euro
 • volwassenen (vanaf 25 jaar): 380 euro of 166 euro na vermindering
 • specifieke instrumentinitiatie: 91 euro

* Schrijf je in voor Muziekatelier jongeren, dan wordt er bij je inschrijving een supplement toegevoegd voor de aankoop van de lesboeken Muziekatelier. Je ontvangt dit in september.

Hou er rekening mee dat, afhankelijk van de gekozen studierichting, er nog bepaalde onkosten noodzakelijk kunnen zijn (partituren, boeken, kleine benodigdheden zoals rietjes, hars, enz.).

Zijn er reducties voorzien?

Voor bepaalde leerlingen is een verminderd inschrijvingsgeld voorzien. Dat kan alleen worden toegekend als de leerling een attest van de bevoegde overheid kan voorleggen vóór 30 september 2023.

Als de leerling (nog) niet in het bezit is van een geldig attest of document voor het verkrijgen van een reductie, wordt steeds gevraagd om het volledige inschrijvingsgeld te betalen.

Welke leerlingen komen hiervoor in aanmerking? Welke attesten zijn vereist?

 • Uitkeringsgerechtigd volledig werklozen en personen die zij ten laste hebben (tewerkgestelde werklozen, bruggepensioneerden en personen die zij ten laste hebben, komen niet in aanmerking).
  Vereist: een attest van de RVA of VDAB.
 • Gelijkstellingen met het begrip van uitkeringsgerechtigd volledig werklozen:
  • werkzoekenden ingeschreven tijdens hun wachttijd;
  • vrijwillig deeltijds werknemers die volledig werkloos zijn;
  • werklozen die vrijwillig afstand doen van uitkeringen;
  • werkzoekenden in afwachting van overbruggingsuitkeringen;
  • werkzoekenden die overbruggingsuitkeringen genieten;
  • werkzoekenden uitgesloten van het recht op werkloosheidsuitkeringen;
  • PWA-werkzoekenden (plaatselijke werkgelegendheidsaanbiedingen);
  • sommige tijdelijke werklozen;
  • oudere uitkeringsgerechtigde volledig werklozen, niet werkzoekend;
  • werklozen vrijgesteld van inschrijving als werkzoekende om familiale of sociale redenen;
  • werklozen die hun studies hervat hebben of een beroepsopleiding volgen, niet werkzoekend (werkzoekenden die vrijstelling kregen voor een opleiding erkend door de VDAB, komen niet in aanmerking).

Vereist: een attest van RVA of VDAB

 • Andere verplicht ingeschreven niet werkende werkzoekenden:
  - werkzoekenden ten laste van het OCMW;
  - werkzoekenden die afhangen van het Vlaams Fonds voor sociale integratie van personen met een handicap.
  Vereist: een attest bij de VDAB of RVA
 • Leefloontrekkers of personen ten laste daarvan.
  Vereist: een attest van het OCMW.
 • Personen die het leefloon of het gewaarborgd minimuminkomen ontvangen en de personen ten laste daarvan.
  Vereist: een attest van het Ministerie van Sociale Zaken of van de pensioenkas.
 • Personen met een handicap met een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% of personen die recht hebben op een tegemoetkoming als gehandicapte of mindervalide en de personen die zij ten laste hebben.
  Vereist: een attest van het FOD Sociale Zekerheid of attest van het ziekenfonds als daarop de graad van arbeidsongeschiktheid en het RIZIV-nummer vermeld staan.
 • Personen die in een gezinsvervangend tehuis of in een medisch-pedagogische instelling verblijven.
  Vereist: een attest van het betrokken tehuis.
 • Erkend politieke vluchtelingen en de personen die zij ten laste hebben.
  Vereist: attest van het Ministerie van Justitie of Binnenlandse Zaken of het gemeentebestuur.
 • Leerlingen jonger dan 18 jaar, als een ander lid van hetzelfde gezin al het inschrijvingsgeld in dezelfde of een andere instelling voor deeltijds kunstonderwijs betaald heeft.
  Vereist: een kopie van het betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld van het andere gezinslid.
 • Leerlingen jonger dan 18 jaar, als ze reeds het inschrijvingsgeld betaald hebben voor een andere studierichting.
  Vereist: een kopie van het betalingsbewijs van het inschrijvingsgeld van de andere studierichting.

Relevante producten