Gemeente Stad Deinze

Inname openbaar domein

Je moet als aannemer of particulier steeds een vergunning aanvragen voor het tijdelijk, privaat gebruik van het openbaar domein (parkeerstrook, wegdek, berm …) voor o.a.:

  • plaatsen van een container, stelling, hoogtewerker …
  • verhuis
  • rollend materieel
  • grondwerken

De plaatsing van torenkranen op openbaar domein in centrumstraten (o.a. Markt, Tolpoortstraat, Gentstraat, Kortrijkstraat, Stationsstraat, G. Gezellelaan) is niet toegestaan. De plaatsing ervan dient verplicht op privaat terrein (in de liftschacht) te gebeuren.

Hoe aanvragen

Inname openbaar domein voor plaatsen container, verhuiswagen, rollend materieel ...

Als je een deel van het openbaar domein wil innemen voor bouw- of verbouwingswerken, moet je het aanvraagformulier ingevuld terugbezorgen aan de dienst omgeving of het formulier invullen via het e-loket.

Bij innames of wijzigingen aan het openbaar domein langs gewest- en autosnelwegen voor een periode langer dan 24 uur moet je zowel bij stad Deinze als bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) een aanvraag indienen.

Vanaf 15 mei 2023 vraagt AWV om elke aanvraag in te dienen via een online webformulier (gebruik google chrome): https://wegenenverkeer.be/adviezen-vergunningen.

Signalisatievergunning voor grondwerken

Uitvoerders van grondwerken (aannemer, nutsbedrijven …) moeten via het GIPOD-formulier hun signalisatievergunning aanvragen: https://gipod.vlaanderen.be.

Krijg je geen toegang tot het GIPOD-formulier? Stuur jouw aanvraag tot toegang via een e-mail naar digitaal.vlaanderen@vlaanderen.be

Meer info vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Parkeerverbod

Als je voor de inname een parkeerverbod nodig hebt, kan je met de verkregen vergunning de parkeerverbodsborden ontlenen bij de technische uitvoeringsdienst. De parkeerverbodsborden dienen minimum 24 uur op voorhand geplaatst te worden. Maak voor de ophaling een afspraak via afspraken.deinze.be of op het nummer 09 381 96 80.

Bedrag

Tarieven inname openbaar domein

  • inname voor verhuisactiviteiten en (ver)bouwactiviteiten in straten met regime betalend parkeren/blauwe zone: 1,00 euro/m²/dag.
  • inname voor verhuisactiviteiten en (ver)bouwactiviteiten in overige straten: 0,50 euro/m²/dag.

In straten waar de parkeerplaatsen afgebakend gemarkeerd zijn, worden volledige parkeerplaatsen (12 m²) aangerekend, ook al worden deze slechts gedeeltelijk ingenomen.

Voor de berekening van de retributie bij een werfinrichting wordt de oppervlakte beschouwd van de omschreven veelhoek begrensd door enerzijds de rooilijn of ontworpen rooilijn en anderzijds de uiterste punten van de werfinrichting welke het voorwerp van de inname uitmaakt. indien een rooilijn ontbreekt, geldt de inname vanaf de grens met de privé-eigendommen. Elk gedeelte van een vierkante meter wordt als een volle vierkante meter beschouwd.

Indien de inname van het openbaar domein een afsluiting of een circulatiewijziging (invoeren éénrichtingsverkeer, en andere ...) van de openbare weg noodzaakt, dan wordt bijkomend 100 euro/dag aangerekend.

De retributie is ondeelbaar en voor gans de aangevraagde en goedgekeurde periode verschuldigd. Iedere begonnen dag wordt gerekend als een volle dag.

Tarieven signalisatiemateriaal

  • verkeersbord: 1 euro per stuk per dag
  • verkeerskegel: 0,50 euro per stuk per dag
  • nadarafsluiting: 2 euro per stuk per dag
  • waarborg: 100 euro

Uitzonderingen

Er worden geen vergunningen gegeven voor innames met ceremoniewagens (uitgezonderd lijkwagens).