Het Agentschap Integratie en Inburgering verzamelt meertalige info over het coronavirus: posters met preventieve maatregelen, fiches met basisinfo en links naar nuttige websites.

Ga naar de website van het Agentschap Integratie en Inburgering