Gemeente Stad Deinze

Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken

Wanneer een niet-Belgisch kind dat ingeschreven is in de bevolkingsregisters, jonger dan 12 jaar, naar een land reist waar geen paspoort vereist is, moet het een identiteitsbewijs op zak hebben. Het identiteitsbewijs vermeldt naast de identiteitsgegevens en de afstamming, ook de naam, het adres en het telefoonnummer van een contactpersoon in geval van nood.

Het identiteitsbewijs is twee jaar geldig of tot de leeftijd van twaalf jaar. De geldigheidsduur van het identiteitsbewijs mag deze van de verblijfsvergunning van de wettelijke vertegenwoordiger niet overschrijden.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • na verloop van de geldigheidsduur
  • bij verandering van verblijfplaats of adres
  • bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • vanaf 12 jaar.

Voorwaarden

Een identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan niet-Belgische kinderen jonger dan 12 jaar.

Hoe aanvragen

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan bij de dienst Burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak.

Bij de aanvraag van het identiteitsbewijs moet het kind ook aanwezig zijn, voor een vergelijking met de foto.

Bedrag

1,50 euro

Wat meebrengen

  • een pasfoto van jouw kind
  • de gegevens van een contactpersoon voor noodgevallen
  • de echtgescheiden of gescheiden levende ouders moeten een kopie van het vonnis van het hoederecht voorleggen. Als de persoon die zich aanbiedt, niet over het hoederecht beschikt, moet die in het bezit zijn van een ondertekende toestemming van de persoon die wel over het hoederecht beschikt.