Gemeente Stad Deinze

Huwelijksaangifte

Maak een afspraak om een huwelijksaangifte te doen

Heb je vragen over de huwelijksaangifte? Maak een afspraak

De huwelijksaangifte is een registratie bij de dienst Burgerzaken van het voornemen om te trouwen. De aangifte kan gebeuren ten vroegste 6 maanden en ten laatste 6 weken voor de geplande huwelijksdatum.

Voor wie

Beide partners moeten aangifte doen van de intentie om te huwen. Je kan dit samen of afzonderlijk doen.

Indien slechts één partner aanwezig is, moet die in het bezit zijn van een echtverklaarde volmacht van de andere partner.

Hoe aanvragen

De aangifte moet gebeuren bij de dienst Burgerzaken in een gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Je maakt hiervoor een afspraak maken via afspraken.deinze.be.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Aanstaande echtgenoten die ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister brengen volgende documenten mee bij de huwelijksaangifte:

  • een voor eensluidend verklaard afschrift van de geboorteakten van beide partners. Voor personen die in België geboren zijn of van wie de geboorteakte in België overgeschreven is, vraagt de dienst burgerzaken het afschrift zelf op. Geef daarom vooraf je volledige identiteitsgegevens door, zodat je dossier volledig is bij je aanmelding voor de aangifte.
  • desgevallend een voor eensluidend verklaard afschrift van de echtscheidingsakte/overlijdensakte van de vorige partner. Voor personen die in België uit de echt gescheiden zijn, vraagt de dienst burgerzaken het afschrift zelf op. Geef daarom vooraf je volledige identiteitsgegevens door, zodat je dossier volledig is bij jouw aanmelding voor de aangifte.
  • een identiteitsbewijs
  • als één van de echtgenoten de aangifte doet: een schriftelijk bewijs waaruit de instemming van de andere echtgenoot met de aangifte blijkt

Aanstaande echtgenoten die niet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister moeten daarnaast ook de volgende documenten meenemen:

  • een bewijs van nationaliteit
  • een bewijs van ongehuwde staat of van de ontbinding of nietigverklaring van een vorig huwelijk
  • een bewijs van woonst

Als de voorgelegde documenten in een vreemde taal zijn opgemaakt, kan de ambtenaar van de burgerlijke stand een vertaling door een beëdigd vertaler vragen.

Meer info

De huwelijken vinden plaats op:

  • woensdag (in Nevele in het voormalig gemeentehuis - gratis)
  • vrijdagvoormiddag (in Deinze in dienstencentrum Leiespiegel - gratis) 
  • zaterdagvoormiddag (in Deinze in dienstencentrum Leiespiegel - 150 euro)

Tot maximum 1 jaar vooraf kun je jouw huwelijksdag en uur reserveren (binnen het voorziene uurrooster).
Deze reservatie kan enkel schriftelijk, per brief of e-mail, bij de dienst burgerzaken. Zij moeten de volledige identiteit en het adres van beide partners bevatten en een telefoonnummer waarop één van beiden te bereiken is. Let wel, deze reservatie is nog geen aangifte.

Alvorens andere zaken vast te leggen of te reserveren moet steeds gewacht worden op de bevestiging van de reservatie.

Relevante producten