Gemeente Stad Deinze

Hoe verloopt de vaccinatie?

Jouw bezoek aan het vaccinatiecentrum verloopt in vier stappen.

  1. Onthaal: breng jouw identiteitskaart en uitnodigingsbrief mee. Een medewerker controleert jouw identiteitsgegevens en verwijst je naar de juiste vaccinatielijn. De afspraak voor jouw tweede inenting wordt herbevestigd.
  2. Administratie: een (para)medicus geeft info over het vaccin en overloopt jouw medische voorgeschiedenis en huidige gezondheidstoestand.
  3. Vaccinatie: een verpleegkundige of arts dient het vaccin toe. De registratie wordt in orde gebracht.
  4. Wachtruimte: je rust minimum een kwartiertje in de wachtruimte onder toezicht van een arts of opzichter die opvolgt of er eventuele bijwerkingen zijn. 

Jenny Sergeant en Han Solo leiden je rond in het vaccinatiecentrum in de Brielpoort en leggen alles stapsgewijs uit in onderstaande filmpjes.