Gemeente Stad Deinze

Hoe gezond is jouw grond?

Zelf de bodemkwaliteit opzoeken

Sinds 1996 werkt de OVAM aan het wegwerken van historische verontreiniging bij 85.000 risicogronden. De OVAM laat alle risicogronden in Vlaanderen onderzoeken waar vervuilde activiteiten zijn of waren. Op die manier worden schadelijke stoffen opgespoord en kunnen ze uit de bodem gehaald worden voor ze zich verspreiden. OVAM beschikt over heel wat bodeminformatie, die via de website www.bodemkwaliteit.be nu raadpleegbaar is. Je kan zelf gaan opzoeken of een grond gekend staat als risicogrond, of er al een bodemonderzoek werd uitgevoerd, of er een verontreiniging is en of er nog verder onderzoek of sanering nodig is. Overeenkomstig de privacy regelgeving is deze specifieke informatie op privé-gronden alleen raadpleegbaar voor de grondeigenaar, niet door derden.

Op de website staat een interactieve kaart van de bodemkwaliteit in Vlaanderen, de bodemverkenner. Naargelang de situatie zijn volgende resultaten mogelijk:

  • wit: De OVAM beschikt niet over informatie voor deze grond. Het betreft geen risicogrond. 
  • groen: De bodem is onderzocht en is volledig in orde. Verdere actie is niet nodig.
  • geel: De bodem is licht verontreinigd, maar het is niet ernstig. Verdere actie is niet nodig.
  • rood: De bodem is verontreinigd. Verder onderzoek of sanering is nodig.
  • grijs: Deze grond vormt voorwerp van verder onderzoek binnen OVAM.
  • paars: Deze bodeminfo is alleen beschikbaar voor eigenaars van de grond.
  • arcering: Deze grond is gekend als risicogrond. Het betreft ene grond waarop vervuilende activiteiten werden of worden uitgevoerd. Een eerste (oriënterend) bodemonderzoek is vereist.

In de bodemfiche is een overzicht opgenomen van de gekende bodemonderzoeken op een grond. De bodemfiche bevat algemene tips en specifiek advies om voor de bodem te zorgen.

Gezond uit eigen grond

Groenten kweken doe je liefst in gezonde grond. Ook voor kippen is dat belangrijk, zeker als je de eieren wil opeten. Weet je niet zeker of jouw (tuin)grond proper is? Speel dan op zeker en doe de test! Je kan hiervoor terecht op de webpagina www.gezonduiteigengrond.be.

Bodemsaneringsfonds TERSANA

Tersana is het bodemsaneringsfonds voor alle werkplaatsen voor onderhoud en herstel van voertuigen en carrosseriebedrijven. Zowel garagisten en carrosseriebedrijven als transport- en busbedrijven, bouwondernemingen, ... die een werkplaats hebben (of hadden) met een bodemverontreiniging door die werkplaats of hun private tankplaats, kunnen aansluiten bij Tersana.

Naast de 40% subsidie, neemt Tersana de organisatie van bodemonderzoeken en sanering op zicht. Die ontzorging is een belangrijke meerwaarde, want saneren is soms complex. Tersana onderhandelt met kennis van zaken met bodemsaneringsdeskundigen en aannemers, volgt het dossier op zodat op het einde van de rit het terrein gesaneerd is. Daarbij staat het belang van de contractant steeds voorop.

Let wel op: "We gaan de laatste maanden in om aan te sluiten bij Tersana", vertelt Ilse Vervloet, algemeen directeur bij Tersana. "Om te kunnen aanmelden bij Tersana heeft een eigenaar of exploitant een geldig oriënterend bodemonderzoek nodig. Wij hebben weet van zeker 5.000 terreinen die in 2024 dit soort bodemonderzoek dienen uit te voeren. Indien er verontreiniging wordt vastgesteld met noodzaak tot verder onderzoek, kan men nog tot 31 januari 2025 aansluiten bij Tersana." 

Bodemsaneringsfonds PROMAZ

Het PROMAZ-fonds komt in heel België tussen bij de sanering van bodemverontreiniging als die veroorzaakt is door het lek in een mazouttank of in de bijhorende leidingen die dienen voor de verwarming van gebouwen. De tussenkomst van Promaz kan operationeel en/of financieel zijn. En ook voor al uitgevoerde saneringen kan het fonds onder voorwaarden in een (gedeeltelijke) terugbetaling voorzien. Let wel op: elke aanvraag moet worden ingediend voor 28 februari 2025. Stel uw aanvraag dus niet uit!

Zit je met een vraag?

Heb je bijkomende vragen over de bodemkwaliteit op de grond, of kan je niet online? Aarzel niet om de milieudienst van de dienst omgeving te contacteren.