Gemeente Stad Deinze

Minder hinder protocol

Maak een afspraak

Openbare werken kunnen heel wat hinder veroorzaken, niet alleen aan ondernemingen maar ook aan buurtbewoners. Een goede vorm van communicatie met de burgers kan al heel wat problemen of ergernis voorkomen en/of oplossen. Daarom proberen we via de website en de pers zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan geplande werken en de eventuele hinder.

Het college van burgemeester en schepenen sloot een 'Minder hinder protocol' af met Unizo. Via dit protocol zullen beide partijen de buurt zo veel mogelijk betrekken bij de infomomenten rond geplande werken.

Financiële maatregelen

Een langdurige onbereikbaarheid van een onderneming of winkel kan gepaard gaan met omzet- en klantenverlies. Daarom voorziet de wet een aantal maatregelen die de ondernemers financieel ondersteunen bij het overbruggen van een moeilijke periode van hinder door openbare werken voor jouw deur.

Voorwaarden

Hinderpremie

Kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met maximaal 9 werknemers komen in aanmerking voor de hinderpremie.

Er moet ernstige hinder door werken zijn. Ernstige hinder betekent dat:

  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten;
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 m² hebben;
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

Bijkomende sluitingspremie

Als je door de openbare werken jouw vestiging tijdelijk moet sluiten, kun je mogelijk een bijkomende sluitingspremie krijgen.

Hiervoor moet de zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie loopt vanaf de 22e kalenderdag van de sluiting. De sluitingspremie kan per onderneming gedurende de volledige looptijd van de werken worden toegekend. 

Hoe aanvragen

Hinderpremie

Kom je in aanmerking voor een hinderpremie, dan ontvang je van het Agentschap Innoveren een kennisgevingsbrief met een dossiernummer. Na ontvangst van de brief vraag je via de webapplicatie zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan.

Kort na de aanvraag en na controle van de gegevens door het agentschap wordt de hinderpremie automatisch uitbetaald.

Bijkomende sluitingspremie

Ondervind je ernstige hinder waardoor je moet sluiten? Dan kan je ook de bijkomende sluitingspremie aanvragen via dezelfde webapplicatie als de hinderpremie.

Bedrag

Hinderpremie

De hinderpremie bedraagt 2.000 euro.

Jouw onderneming kan de premie maximaal 1 keer per jaar en 1 keer per hinderperiode (de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden die ernstige hinder veroorzaken) aanvragen. 

Sluitingspremie

De sluitingspremie bedraagt 80 euro per dag dat jouw vestiging daadwerkelijk gesloten blijft. 

Andere maatregelen bij hinder openbare werken

Naast de hinderpremie bestaan er andere flankerende maatregelen waarop je als ondernemer een beroep kan doen bij hinder door openbare werken.

We geven een beknopt overzicht met telkens tussen haakjes de bevoegde instantie

  • Tijdelijke werkloosheid voor personeel (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA)
  • Vrijstelling van socialezekerheidsbijdragen voor zelfstandigen (sociaal verzekeringsfonds)
  • Uitstel van betaling RSZ-bijdragen (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)
  • Fiscale maatregelen (via boekhouder of FOD Financiën)
  • Waarborgregeling bij hinder openbare werken (Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z)
  • Terugbetalingen en voorafbetalingen (FOD Financiën)
  • Uitverkoop (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)