Gemeente Stad Deinze

Minder hinder protocol

Openbare werken kunnen heel wat hinder veroorzaken, niet alleen aan ondernemingen maar ook aan buurtbewoners.


Een goede vorm van communicatie met de burgers kan al heel wat problemen of ergernis voorkomen en/of oplossen. Daarom proberen wij via de website en de pers zo veel mogelijk ruchtbaarheid te geven aan geplande werken en de eventuele hinder.

Het college van burgemeester en schepenen sloot een 'Minder hinder protocol' af met Unizo. Via dit protocol zullen beide partijen de buurt zo veel mogelijk betrekken bij de infomomenten rond geplande werken.

Financiële maatregelen

Een langdurige onbereikbaarheid van een onderneming of winkel kan gepaard gaan met omzet- en klantenverlies. Daarom voorziet de wet vanaf 1 juli 2017 een aantal nieuwe maatregelen die de ondernemers financieel ondersteunen bij het overbruggen van een moeilijke periode van hinder door openbare werken voor jouw deur.

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor jouw deur. Zo kan je jouw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

De nieuwe hinderpremie vervangt de huidige ondersteuning bij hinder: Rentetoelage (tot 30 juni 2017) en Inkomenscompensatievergoeding (tot 30 juni 2017).

Voorwaarden

Kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met maximum 9 werknemers. Er moet ernstige hinder door werken zijn.

Ernstige hinder betekent dat:

  • de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten;
  • de werken een oppervlakte van meer dan 50 m² hebben;
  • de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

Hoe aanvragen

Kom je in aanmerking voor een hinderpremie, dan ontvang je van het Agentschap Innoveren een brief met een dossiernummer. Na ontvangst, vraag je via de webapplicatie zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan.

De hinderpremie wordt voorafgaand aan de hinder uitbetaald.

Ondervind je ernstige hinder waardoor je moet sluiten? Dan kan je in aanmerking komen voor de sluitingspremie.

Bedrag

Hinderpremie: € 2.000 (maximaal één keer per jaar per periode van hinder)

Sluitingspremie: € 80/sluitingsdag (maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder)

Andere maatregelen bij hinder openbare werken

Naast de hinderpremie bestaan er ook andere flankerende maatregelen waarop een ondernemer beroep kan doen bij hinder door openbare werken.

We geven een beknopt overzicht met telkens tussen haakjes de bevoegde instantie

  • Tijdelijke werkloosheid voor personeel (Rijksdienst Voor Arbeidsvoorziening (RVA))
  • Vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen (sociaal verzekeringsfonds)
  • Uitstel van betaling RSZ-bijdragen: (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ))
  • Fiscale maatregelen (via boekhouder of FOD Financiën)
  • Waarborgregeling bij hinder openbare werken (Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV/z))
  • Terugbetalingen en voorafbetalingen (FOD Financiën)
  • Uitverkoop (FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie)