Gemeente Stad Deinze

Herziening RUP Voorde-Kouterken - Participatieperiode

De stad werkt aan een herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Voorde-Kouterken’. De doelstelling van de herziening is een update uitvoeren met het oog op een vernieuwde visie en maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van vandaag.

Publieke raadpleging startnota

De publieke raadpleging van de startnota en de procesnota had plaats van 6 september tot en met 4 november 2021.

Op 14 september tussen 17 uur en 19.30 uur vond er een infomarkt over de start- en procesnota plaats in het dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze). De aanwezigen kregen er toelichting over de opzet en doelstellingen van het planinitiatief, konden vragen stellen en inspraakreacties indienen. Het verslag vind je onderaan deze pagina.