Gemeente Stad Deinze

Herziening RUP Voorde-Kouterken - Participatieperiode

De stad werkt aan een herziening van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Voorde-Kouterken’. De doelstelling van de herziening is een update uitvoeren met het oog op een vernieuwde visie en maatschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten van vandaag.

Je kan de startnota en de procesnota inkijken van 6 september tot en met 4 november in dienstencentrum Leiespiegel (dienst omgeving). Tijdens deze periode kan je reageren op de startnota via omgeving@deinze.be of per brief naar stad Deinze - dienst omgeving, Brielstraat 2, 9800 Deinze.

Infomarkt

Op dinsdag 14 september tussen 17 uur en 19.30 uur is er een infomarkt over de start- en procesnota in het dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, 9800 Deinze). Je krijgt er toelichting over de opzet en doelstellingen van het planinitiatief, je kan vragen stellen en inspraakreacties indienen. Inschrijven is verplicht en kan uiterlijk op 8 september via www.deinze.be/infomarkt-Voorde-Kouterken.