Gemeente Stad Deinze

Het Groeipakket

Het Groeipakket is de nieuwe naam voor de Vlaamse kinderbijslag. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat de Vlaamse overheid voorziet voor elk kind in elk gezin. Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. 

Opgelet, er circuleren phishingberichten over de coronatoeslag via sms, WhatsApp en e-mail. Als je zo’n bericht krijgt, open de link niet en verwijder het bericht meteen. Het Groeipakket communiceert niet over persoonlijke of financiële gegevens via sms en WhatsApp.De extra coronatoeslag van 35 euro per kind voor gezinnen met een beperkt inkomen werd betaald op 15 december. Heb je er recht op, dan heb je hem automatisch ontvangen. Lees meer over de coronatoeslag.Wat doe je als je een phishingbericht krijgt?

Hoe ziet het groeipakket eruit?

Elk kind krijgt een startbedrag, basisbedrag en schoolbonus.

  • Bij de geboorte of de adoptie van een kind krijg je eenmalig een startbedrag van 1.144,44 euro. 
  • Je krijgt daarna maandelijks een basisbedrag voor je kind(eren) als financiële ondersteuning bij de opvoeding. Dat bedrag is hetzelfde voor elk kind geboren vanaf 2019 en bedraagt 166,46 euro.
  • In augustus krijgt elk kind dat in juli recht had op het basisbedrag ook een schoolbonus (20,81 euro tot 62,42 euro) als duwtje in de rug bij de start van het nieuwe schooljaar. Maar ook kinderen die nog niet naar school gaan, krijgen de bonus als ondersteuning in de opvoedingskosten. Dit bedrag is afhankelijk van de leeftijd van je kind. Je krijgt de schoolbonus automatisch. Hij wordt betaald met het basisbedrag in augustus.

Sommige gezinnen hebben recht op extra ondersteuning:

  • De sociale toeslag is er voor gezinnen die met hun inkomen de opvoedingskost moeilijker kunnen dragen. De toeslag is afhankelijk van inkomen en gezinsgrootte. Het bedrag wordt automatisch toegekend zodra je er recht op hebt.

De corona-crisis maakt het voor veel gezinnen financieel nog moeilijker. Daarom is er nu een versnelde uitbetaling van de sociale toeslag mogelijk voor wie een leefloon krijgt.
Kom je in aanmerking? Neem dan zo snel mogelijk contact op met jouw uitbetaler van het Groeipakket. 

  • De zorgtoeslag heeft als doel om wezen, halfwezen, pleegkinderen en kinderen met specifieke ondersteuningsbehoeften extra te ondersteunen.
  • De schooltoeslag vervangt de vroegere schooltoelage die werd uitbetaald door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. Krijgt je kind een Groeipakket en volgt het lessen in het kleuter, lager of secundair onderwijs, dan ontvang je de schooltoeslag automatisch tussen september en december als je er recht op hebt. Je hoeft dus niet langer zelf een aanvraag in te dienen. Vanaf het hoger onderwijs dient je wél een aanvraag in te dienen bij het Vlaams Ministerie van onderwijs (www.studietoegen.be).

Voor wie

Voor elk kind in elk gezin

Hoe aanvragen

Je kan wel nog steeds telefonisch, per e-mail of videochat terecht met vragen of voor informatie over het Groeipakket bij de 5 uitbetalingskantoren: