Gemeente Stad Deinze

Gratis restafvalzakken voor personen met doktersattest

Deinzenaars met incontinentieproblemen, een stoma, of die nierdialysepatiënt zijn kunnen per jaar gratis restafvalzakken krijgen: 2 rollen met zakken van 60 liter of 4 rollen met zakken van 30 liter.

Personen die in een zone wonen waarin de huis-aan-huisophaling van afval vervangen is door ondergrondse containers kunnen een equivalent saldo van dertig euro ontvangen op de toegangsbadge voor deze afvalcontainers.

Voor wie

  • personen met chronische incontinentie
  • personen die stomapatiënt zijn
  • personen met nierdialyse (hemodialyse en/of peritoneale dialyse) thuis

Voorwaarden

De persoon voor wie de gratis restafvalzakken worden gevraagd:

  • is inwoner van Deinze;
  • wordt thuis verzorgd en verblijft niet permanent in een instelling;
  • heeft een verklaring van een arts waaruit blijkt dat hij/zij te kampen heeft met incontinentieproblemen, of een stoma heeft of een nierdialysepatiënt is.

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het, samen met de verklaring van de arts, aan het onthaal:

  • dienstencentrum Leiespiegel, Brielstraat 2, Deinze
  • gemeentehuis Nevele, Cyriel Buyssestraat 15, Nevele. 

Bedrag

Gratis