Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Gratis restafvalzakken voor personen met doktersattest

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Subsidiereglementen worden op elkaar afgestemd. Zo lang de fusiestad de oude reglementen niet opheft, blijven deze geldig op het grondgebied waarvoor ze gestemd waren. Hierdoor zijn er in 2019 verschillen tussen tarieven voor het grondgebied van 'Deinze voor de fusie' en 'Nevele voor de fusie' mogelijk.

Het subsidiereglement op deze pagina is geldig op het grondgebied van Deinze voor de fusie. 

Deinzenaars met incontinentieproblemen, een stoma, of die nierdialysepatiënten zijn kunnen per jaar 2 rollen van 10 restafvalzakken krijgen.

Voorwaarden

De persoon voor wie de gratis restafvalzakken worden gevraagd:

  • is inwoner van Deinze
  • is niet gedomicilieerd of verblijvend in een instelling
  • heeft een verklaring van een arts waaruit blijkt dat hij/zij te kampen heeft met incontinentieproblemen, of een stoma heeft of een nierdialysepatiënt is

Hoe aanvragen

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het aan het onthaal, samen met de verklaring van de arts. 

Bedrag

Gratis