Gemeente Stad Deinze

Gewestplan

Het gewestplan legt voor het volledige grondgebied van Deinze de grondbestemmingen vast.
Dit gebeurt aan de hand van een beperkt aantal bestemmingsvoorschriften.

De grondbestemmingen van de stad Deinze liggen vast in de gewestplannen ‘Oudenaarde’ (goedgekeurd bij K.B. dd. 24 februari 1977) en ‘Gentse en Kanaalzone’ (goedgekeurd bij K.B. dd. 14 september 1977).

Om de specifieke bestemming van een perceel grond te kennen is het altijd aangewezen om de dienst omgeving te contacteren.

Je kan het gewestplan terugvinden op de website van het Agentschap Geografische informatie Vlaanderen.

Het gewestplan is zowel voor de overheid als de burger bindend. Dit betekent dat de voorschriften bindend zijn bij de beoordeling van concrete vergunningsaanvragen.

Het gewestplan kan niet meer gewijzigd worden. Wel kan het op sommige plaatsen vervangen of overschreven worden door een BPA of ruimtelijk uitvoeringsplan.