Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Geveltuinen

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kun je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wilt aanleggen, moet je dit melden aan het stadsbestuur.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er wordt een schriftelijke melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te leggen met opgave van de het adres, de beheerder en de plantensoort van de geveltuin. De melding gebeurt via een meldingsformulier;
  • De breedte van de straatgeveltuin bedraagt loodrecht op de rooilijn gemeten, over zijn gehele lengte maximaal 30cm tot op een hoogte van 3,0m en maximaal 60cm op een hoogte boven 3,0m. De geleidingselementen steken loodrecht op de gevel gemeten maximaal 20cm uit;
  • Naast die maximale breedte van 30cm moet er ook altijd voldoende obstakelvrije loopweg van 1,2m zijn. Dit betekent dat ter hoogte van obstakels de geveltuin misschien smaller zal moeten zijn dan 30cm of onmogelijk wordt.
  • De straatgeveltuin blijft op een afstand van minimaal 30cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren.
  • Er mogen geen giftige of gedoornde planten gebruikt worden.

Hoe aanvragen

Er wordt een schriftelijke melding gemaakt van de intentie om een geveltuin aan te leggen met opgave van de het adres, de beheerder en de plantensoort van de geveltuin. De melding gebeurt via een meldingsformulier.