Gemeente Stad Deinze

Geveltuinen

Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van jouw woning. In een geveltuin kun je klimplanten, struiken of eenjarige planten zetten. Als je een geveltuin wilt aanleggen, moet je dit melden aan het stadsbestuur. Je kan hiervoor een eenmalige subsidie krijgen.

Voor wie

Iedere inwoner van Deinze kan een geveltuin aanleggen aan zijn of haar huis. Huurders kunnen een geveltuin aanleggen mits goedkeuring van de huiseigenaar.

Voorwaarden

Om een geveltuin aan te leggen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Vrijwaar een obstakelvrije loopweg van minimum 1,5 m. Vanaf een hoogte van 2,5 m mogen planten verder uitwaaieren, zolang dit geen onveilige of hinderlijke effecten heeft op verkeersveiligheid en/of toegankelijkheid.
  •  De afboording van de geveltuin moet minimum 2 cm en mag maximum 10 cm boven het voetpad uitsteken.
  • Indien er geleidingselementen zijn aangebracht op de gevel, mogen deze maximaal 20 cm uitsteken.
  • De geveltuin blijft minimum 30 cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren. Indien je een schriftelijke toestemming krijgt van jouw buren, kan afgeweken worden van deze regel.
  • Plant bloemen of struiken die niet giftig zijn en geen doornen of stekels hebben.
  • Zorg ervoor dat de planten niet over straat woekeren.
  • De verzorging van de geveltuin gebeurt zonder bestrijdingsmiddelen.
  • Alle voorzieningen van openbaar nut zoals straatnaamborden, verlichtingspalen en pictogrammen moeten steeds zichtbaar blijven en bereikbaar zijn.

Hoe aanvragen

Vooraleer je begint met de aanleg, vraag je best aan onze diensten om te controleren of deze locatie zeker geschikt is (bv controle op aanwezigheid van ondergrondse leidingen). Na hun goedkeuring kan je de geveltuin aanleggen. Tot slot kan je de subsidie aanvragen.

Vul hiervoor het aanvraagformulier in (zie onderaan deze pagina).

Bedrag

De subsidie bedraagt eenmalig € 25 per aangelegde geveltuin.

Relevante producten