Gemeente Stad Deinze

Generatietuin Ter Leenen

Begin mei 2024 startten we de aanleg van een generatietuin aan woonzorgcentrum Ter Leenen  (Graaf van Hoornestraat 26, Nevele) voor de bewoners, medewerkers en bezoekers van het woonzorgcentrum en de bewoners in de ruime omgeving. De voorziene einddatum van de werken is eind september 2024.

De tuin brengt verschillende generaties samen in een groene buitenruimte, waar ze samen de natuur kunnen beleven. Kinderen en jongeren zorgen voor een dynamische sfeer en leren de oudere generatie beter kennen. Senioren krijgen een deugddoende afwisseling in hun dagelijkse routine.

Bij de opmaak van het plan werd rekening gehouden met de input van de toekomstige gebruikers. In de tuin komen onder andere zitbanken, een waterpartij, een kleine moestuin, een insectenhotel, een dierenweide en natuurlijke spelelementen.

Het project wordt gerealiseerd met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. De Europese subsidie bedraagt € 26.923,05.