Gemeente Stad Deinze

Gemeenteraadscommissie

De gemeenteraad kan gemeenteraadscommissies samenstellen. 

Tijdens de bijeenkomsten van de commissies krijgen de raadsleden van de bevoegde schepen en ambtenaren toelichting bij de punten die op de agenda van de eerstvolgende raadszitting staan en kan daar vrij over gediscussieerd worden.

Deze commissies kunnen geen beslissingen nemen, maar brengen advies uit of geven aanbevelingen. Een commissie kan zich laten bijstaan door externe deskundigen (vb. een architect, een stedenbouwkundige, een wegenontwerper).

De commissiezittingen zijn openbaar. Je vindt de data van de commissievergaderingen op de raadpleegomgving.

Relevante producten