Gemeente Stad Deinze

Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit 35 leden, waaronder de burgemeester en de schepenen. De gemeenteraad is belast met het algemeen beleid en beslist over alles wat van belang is voor de stad en door de wet niet expliciet aan het college van burgemeester en schepenen is toevertrouwd.

De gemeenteraad vergadert in principe maandelijks, op de vierde donderdag van de maand in dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2). De gemeenteraadszitting verloopt in twee delen. Tijdens de openbare vergadering kunnen alle belangstellenden de discussies en debatten volgen. In de besloten vergadering behandelen de raadsleden de dossiers die betrekking hebben op personen. De deuren van de zaal blijven dan dicht.