Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijke toelage tv of internet

Deze toelage is een jaarlijkse gemeentelijke tussenkomst in het abonnementsgeld voor digitale tv, tv-distributie of internet voor personen met een handicap.

Voorwaarden

De toelage wordt uitbetaald aan de volgende categorieën personen met een handicap van Deinze, of aan het gezinshoofd waar zij verblijven:

 1. verminderde zelfredzaamheid: minstens 12 punten op het attest van de FOD Sociale Zekerheid (80% invaliditeit in de oude wetgeving)
 2. oorlogsinvaliden met een erkende handicap van 50%
 3. blinden of personen met een overblijvende gezichtsscherpte van ofwel 1/10 voor elk oog, ofwel ten hoogste 2/10 voor het ene oog en minder dan 1/10 voor het andere oog
 4. doven
 5. personen bij wie het strottenhoofd is weggenomen
 6. gehoorgestoorden, met een algehele gehoordaling van minstens 90 db. voor elk oor vanaf 600 Hertz.

Hoe aanvragen

 • Vul het online aanvraagformulier in vóór 31 oktober; de link vind je onderaan deze pagina.
 • Of download het formulier onderaan deze pagina en bezorg het ingevuld aan het Sociaal Huis vóór 31 oktober.

Bedrag

25 euro per jaar

Wat meebrengen

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Medisch attest:
  • voor de categorieën a en b afgeleverd door een officiële instantie
  • voor de andere categorieën door een bevoegd geneesheer
 • Bewijs van betaling van het abonnementsgeld