Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Deinze (GRS) legt de opties vast voor het grondgebied van Deinze.

Het GRS omvat volgende items:

 • kaarten informatief
 • kaarten richtinggevend
 • rapporten:
  • inleidend deel
  • informatief deel
  • richtinggevend
  • bindend deel
  • begrippenlijst
  • bijlage┬áIII
  • kaartenbundel
  • bijlage 1
  • bijlage 2
 • publicatie staatsblad
 • ten geleide┬á

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Deinze legt een aantal zaken vast, o.m. waar er hoeveel nieuwe woningen kunnen bijkomen. Hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen.
Het kan ook aangeven hoe met de open ruimte, zonevreemde woningen, enz. wordt omgegaan.

Om deze zaken tegenover de burger juridisch te kunnen vastleggen moet echter een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt en goedgekeurd worden.