Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) legt de opties vast voor het grondgebied.

Voorlopig is er een aparte versie voor Deinze (grondgebied voor de fusie van 1 januari 2019) en Nevele (grondgebied voor de fusie van 1 januari 2019).

GRS Deinze 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Deinze legt een aantal zaken vast, o.m. waar er hoeveel nieuwe woningen kunnen bijkomen. Hetzelfde geldt voor bedrijventerreinen.
Het kan ook aangeven hoe met de open ruimte, zonevreemde woningen, enz. wordt omgegaan.

Om deze zaken tegenover de burger juridisch te kunnen vastleggen moet echter een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt en goedgekeurd worden.

GRS Nevele