Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Belastingen

 

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Belasting
GR 19.12.2013 24.12.2013 Aanvragen van milieuvergunningen
GR 19.12.2013 24.12.2013 Aanvragen stedenbouwkundige of verkavelingsvergunningen
GR 25.01.2018 26.01.2018 Afgifte van administratieve stukken
GR 19.12.2013 24.12.2013 Ambulante activiteiten op het openbaar domein
GR 19.12.2013 24.12.2013 Bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen
GR 19.12.2013 24.12.2013 Eroshuizen
GR 18.12.2014 19.12.2014 Gemeentelijke activeringsheffing
GR 19.12.2013 24.12.2013 Kampeerterreinen
GR 19.12.2013 24.12.2013 Leegstand gebouwen en woningen
GR 19.12.2013 24.12.2013 Nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
GR 18.12.2017 22.12.2017 Onroerende voorheffing, opcentiemen
GR 22.01.2015 27.01.2015 Ontbreken van parkeerplaatsen
GR 19.12.2013 24.12.2013 Ontgravingen
GR 17.12.2015 23.12.2015 Personenbelasting, aanvullende gemeentebelasting
GR 25.04.2013 6.05.2013 Plaatsrecht op markten
GR 27.08.2015 3.09.2015 Promotaks
GR 19.12.2013 24.12.2013 Reclameborden
GR 19.12.2013 24.12.2013 Taxidienst of verhuren van voertuigen met bestuurder
GR 19.12.2013 24.12.2013 Tweede verblijven
GR 19.12.2013 24.12.2013 Verspreiding niet-geadresseerd drukwerk
GR 19.12.2013 24.12.2013 Weghalen afvalstoffen op niet-reglementaire plaatsen of in niet-reglementaire recipiënten
GR 19.12.2013 24.12.2013 Zendmasten en dragende verticale constructies
GR 26.01.2017 07.02.2017 Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen
GR 26.01.2017 07.02.2017 Gemeentelijke opcentiemen op de Vlaamse heffing ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten - vaststellen aanslagvoet 2017-2019
GR 26.01.2017 07.02.2017 Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van gebouwen en woningen
GR 26.01.2017 07.02.2017 Belasting op omgevingsdossiers in het kader van het omgevingsdecreet

Relevante producten