Gemeente Stad Deinze

Belastingen

Datum
goedkeuring
Datum
bekendmaking
Titel
27/01/2022 04/02/2022 Belasting op de afgifte van administratieve stukken door de dienst burgerzaken
16/12/2021 21/12/2021 Belasting op toeristische logies - vaststelling
22/04/2021 29/04/2021 Promotaks, belasting op de voor het publiek toegankelijke ruimten van commerciële vestigingen in het centrale winkelgebied van de stad Deinze en de grote handelszaken gelegen langs de N43 te Deinze
27/08/2020 04/09/2020 Goedkeuren vrijstelling van betaling diverse belastingen en retributies - maatregelen COVID 19
20/02/2020 24/02/2020 Belasting standplaatsen op wekelijkse boerenmarkt
20/02/2020 24/02/2020 Belasting op vervoer van personen met een politievoertuig - goedkeuring
20/02/2020

24/02/2020

Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder of taxidienst - aanpassing
23/01/2020 28/01/2020 Belasting op reclameborden
19/12/2019 23/12/2019 Belasting op eroshuizen
19/12/2019 23/12/2019 Belasting op het plaatsen van drank- en voedingsautomaten op het openbaar domein, privaat domein en commerciële parkings
19/12/2019 23/12/2019 Belasting op kampeerterreinen
19/12/2019 23/12/2019 Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie
19/12/2019

24/05/2022

23/12/2019

30/05/2022

Belasting standplaatsen op openbare markten

Belasting op markten – vrijstelling markt Hansbeke 2e kwartaal 2022
19/12/2019 23/12/2019 Belasting op ambulante handel buiten openbare markten
19/12/2019 23/12/2019 Belasting op de vergunning bestemd voor het exploiteren van diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder of taxidienst
19/12/2019 23/12/2019 Gemeentelijk reglement en belasting op de verwaarloosde woningen en gebouwen
24/01/2019 30/01/2019 Belasting op de bank- en daarmee gelijkgestelde instellingen
24/01/2019 30/01/2019 Gemeentelijke activeringsheffing
24/01/2019 30/01/2019 Gemeentelijke opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ongeschikte en onbewoonbare woningen - aanslagjaren 2019 tot en met 2025
24/01/2019 30/01/2019 Heffing Vlaams Gewest ter bestrijding van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten, opcentiemen
24/01/2019 30/01/2019 Leegstandsreglement en gemeentelijke belasting op de leegstand van gebouwen en woningen
24/01/2019 30/01/2019 Belasting op masten en pylonen
24/01/2019 30/01/2019 Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2019 tot en met 2025
24/01/2019 30/01/2019 Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
24/01/2019 30/01/2019 Aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting - aanslagjaren 2019 tot en met 2025
27/01/2022 04/02/2022 Belasting op tweede verblijven

28/01/2021

03/02/2021

Belasting op verspreiding niet-geadresseerd drukwerk

24/01/2019 30/01/2019 Belasting op omgevingsdossiers in het kader van het omgevingsdecreet