Gemeente Stad Deinze

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

Organiseer je een evenement met elektronisch versterkte muziek dan moet je de geluidsnormen naleven. Wil je de muziek luider spelen dan de opgelegde geluidsnormen, dan kan je hiervoor een afwijking van de geluidsnormen aanvragen bij het college van burgemeester en schepenen.

Voorwaarden

Het gaat om een publiek toegankelijk evenement. Voor evenementen in private of familiale kring is het niet mogelijk een afwijking aan te vragen.

Hoe aanvragen

Neem contact op met de dienst Omgeving om een afwijking van de geluidsnormen aan te vragen. Doe dit bij voorkeur minstens 6 weken voor je evenement.

Relevante producten