Gemeente Stad Deinze

Geldende gemeentelijke RUP’s en BPA’s

Een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) legt voor een deel van het grondgebied van Deinze de bestemmingen en inrichting vast. Dit gebeurt aan de hand van heel gedetailleerde (stedenbouwkundige) voorschriften.

In Deinze zijn er verschillende BPA's en RUP's van kracht. Vaak hebben ze betrekking op sites in het buitengebied, (nieuwe) woonwijken of reconversie van industriële sites. RUP’s en BPA’s zijn dus ruimtelijke bestemmingsplannen die gebiedsspecifiek bepalen wat je wel en niet kan bouwen. BPA’s vormen een verfijning van het gewestplan, terwijl een RUP een gewestplan vervangt. Een BPA of RUP is zowel voor de overheid als de burger bindend. Dit betekent dat de voorschriften ervan bindend zijn bij de beoordeling van concrete vergunningsaanvragen.

Via de website van het omgevingsloket kan je opzoeken welke RUP’s (ruimtelijke uitvoeringsplannen) en BPA’s (bijzondere plannen van aanleg) geldig zijn op jouw eigendom.

Als je toch twijfelt of vragen hebt hierover, neem steeds contact met de dienst omgeving, daar kan je steeds terecht voor de meeste actuele info.