Gemeente Stad Deinze

Gedeeld verblijf minderjarige

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken

Wanneer ouders scheiden of uit elkaar gaan, wordt het kind (indien dit een niet-ontvoogde minderjarige is) ingeschreven in de bevolkingsregisters op het adres van een van ouders. Het kind kan echter ook af en toe (bezoekrecht) of voor de helft van de tijd (gelijkmatig verdeelde huisvesting) bij de andere ouder verblijven zonder ingeschreven te zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente van deze zogenaamde ‘huisvesting verlenende ouder’. In dit geval kan de huisvesting verlenende ouder een ‘gedeeld verblijf’ laten registreren. De aangifte van een gedeeld verblijf is niet verplicht maar kan in sommige gevallen nuttig zijn. Zo is het voor de hulpdiensten van belang te weten dat op een bepaald adres eventueel een kind kan verblijven. Sommige gemeenten verlenen ook kortingen of faciliteiten aan deze kinderen.

Voor wie

Voor een kind (niet-ontvoogd en minderjarig) die ingeschreven staat bij één van de ouders, maar geregeld of evenveel verblijft bij de andere ouder. De registratie van een gedeeld verblijft eindigt op de dag dat het kind 18 jaar wordt.

Voorwaarden

De aangifte van gedeeld verblijf moet gebeuren voor de 18de verjaardag van het kind. Het is de ouder bij wie het kind niet is ingeschreven die de melding van het gedeeld verblijf aanvraagt.

Hoe aanvragen

Je moet het gedeeld verblijf persoonlijk aanvragen bij de dienst burgerzaken. Maar hiervoor een afspraak via afspraken.deinze.be.

Bedrag

Gratis.

Wat meebrengen

Je dient het verzoek voor gedeeld verblijf in op basis van:
• Een gerechtelijke beslissing of
• Het gezamenlijk schriftelijk akkoord tussen de ouder of
• Als er geen schriftelijke overeenkomst bestaat, dan kan de ouder bij wie het kind is ingeschreven op het aanvraagformulier toestemming geven.

Je kind moet niet bij aanvraag aanwezig zijn.