Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Gecoro

Deinze en Nevele vormen vanaf 1 januari 2019 de fusiestad Deinze. Zodra de statuten en de samenstelling van de Gecoro van de fusiestad zijn goedgekeurd, zullen deze hier te vinden zijn.

 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de stad. 
Haar voornaamste opdrachten hebben te maken met de planning:

  • Zij speelt een rol bij de totstandkoming van ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • De commissie geeft advies aan de gemeenteraad over de ontwerpen van gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
  • Zij geeft advies aan het college van burgemeester en schepenen over het gemeentelijk jaarprogramma inzake ruimtelijke ordening.
  • De gemeenteraad kan advies vragen aan de Gecoro over alle vraagstukken van ruimtelijke ordening in de gemeente.
  • Gecoro kan op eigen initiatief opmerkingen maken en voorstellen doen.