Gemeente Stad Deinze

Garageverkoop

De wet laat de particulier toe zijn goederen te verkopen voor zover deze verkoop niet het kader van een normaal beheer van een privépatrimonium overstijgt.

Concreet mag een particulier de goederen verkopen die hem toebehoren en die hij niet gekocht, geproduceerd of vervaardigd heeft met de bedoeling ze te verkopen. Met andere woorden, hij mag occasioneel zijn zolder leegmaken en verkopen wat hij te veel heeft.

Hij moet geen leurkaart hebben zolang hij binnen dit kader blijft. 

Hoe aanvragen

Vraag schriftelijk toelating aan bij het college van burgemeester en schepenen: Brielstraat 2, 9800 Deinze.