Gemeente Stad Deinze

Fusietraject

  • 10 juli 2017: bekendmaking opstart reflectieperiode om samen werk te maken van een nieuwe fusiestad.
  • 24 augustus 2017: principiële goedkeuring door de gemeenteraden van Deinze en Nevele om over te gaan tot fusie.
  • oktober-november 2017: er worden zowel in Deinze als in Nevele infoavonden voor inwoners georganiseerd.
    Download hier de gebruikte presentatie.
  • 19 december 2017: definitieve beslissingen tot vrijwillige fusie door beide gemeenteraden. Deze beslissingen worden ingediend bij de Vlaamse regering.
  • Voorjaar 2018: inspiratiesessies voor de inwoners
  • Voorjaar 2018: samenvoegingsdecreet van de Vlaamse overheid. Het Vlaams Parlement legt per decreet vast dat beide gemeentebesturen fusioneren.
  • 14 oktober 2018: gemeenteraadsverkiezingen. De inwoners kiezen op gezamenlijke lijsten de ploeg die vanaf 1 januari 2019 de nieuwe stad zal besturen.
  • 1 januari 2019: de rechtspersonen Deinze en Nevele houden op te bestaan. De nieuwe fusiestad/rechtspersoon neemt alle rechten en plichten over. De nieuw verkozen bestuursploeg gaat aan de slag.