Gemeente Stad Deinze

Funerair erfgoed

Deinze telt niet minder dan 13 begraafplaatsen. Begraafplaatsen zijn waardevol, niet alleen voor de nagedachtenis van dierbaren maar ook op cultureel gebied: als kunstuiting én als historische getuigenis voor lokale figuren en gebeurtenissen.

Veel funerair erfgoed dreigt echter te verdwijnen op het moment dat de nabestaanden de grafzorg stopzetten. Uit de schoot van de Stedelijke Erfgoedcommissie werd daarom een werkgroep funerair erfgoed opgericht die zich specifiek bezighoudt met de samenstelling van een lijst met graven van lokaal historisch belang. Deze werkgroep opereert in nauw overleg met de diensten Cultuur, Burgerzaken en de Technische Uitvoeringsdienst.

Niet alleen individuele graven, ook de algemene inrichting van kerkhoven wordt door de werkgroep onder de loep genomen. De werkgroep adviseerde zo ook de herinrichting van de graven rond de kerken van Vinkt en Astene.

Door de werkgroep funerair erfgoed werd op bijna alle kerkhoven van Deinze een voorselectie gemaakt van de waardevolle graven. Deze voorselectie wordt momenteel onderzocht en gedocumenteerd, waarna per kerkhof een definitieve lijst wordt opgesteld. De grafmonumenten op deze lijst worden omwille van hun (kunst)historische waarde na afloop van de geldende concessies in stand gehouden door Stad Deinze.