Gemeente Stad Deinze

Toelating uitdelen flyers en stalen op openbare plaatsen

Om flyers of stalen uit te delen op markten, tijdens evenementen en op openbare plaatsen in de stad, heb je een toelating nodig. Deel je de flyers uit aan de uitgang van een school, dan heb je ook de toestemming nodig van de schooldirectie. Ook op andere private plaatsen is steeds toelating nodig van de eigenaar.

Opgelet! Deze informatie is enkel van toepassing op het uitdelen van flyers en stalen op de openbare weg. Dit is niet van toepassing op het verspreiden van promotioneel drukwerk in brievenbussen, zie hiervoor verspreiden van niet-geadresseerd drukwerk.

Voorwaarden

Iedere verdeler moet zelf of via een helper instaan voor het oprapen van de exemplaren of voorwerpen die door het publiek weggeworpen werden in de omgeving (binnen de evenementenzone of binnen een straal van 100 m rond het verdeelpunt).

Het is verboden drukwerk, stalen of voorwerpen, andere dan processen-verbaal en preventiedrukwerken van de politie, preventiedrukwerk van stadsdiensten of parkeerretributiebonnen, op geparkeerde/gestalde voertuigen te plaatsen, met inbegrip van fietsen.

Hoe aanvragen

Flyers

Voor flyeracties volstaat een eenvoudige melding. Deze melding gebeurt via het e-formulier onderaan en bevat volgende gegevens:

  • verantwoordelijke uitgever
  • datum
  • uur
  • de straten waar het drukwerk wordt uitgedeeld.

De melding gebeurt minimum 14 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitdeling. De vergunning moet bij controle ter plaatse kunnen worden voorgelegd.

Stalen

Het uitdelen van stalen van gebruiks- of verbruiksproducten op het openbaar domein is slechts toegelaten mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag gebeurt minimum 14 kalenderdagen voorafgaand aan de datum van uitdeling.

Deze melding gebeurt via het e-formulier onderaan en bevat volgende gegevens:

  • verantwoordelijke uitgever
  • datum
  • uur
  • de straten waar de stalen worden uitgedeeld.

Er kunnen modaliteiten worden opgelegd met betrekking tot de bedeling. De vergunning moet bij controle ter plaatse kunnen worden voorgelegd.