Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Financiële tussenkomst voor alle handelszaken en vrije beroepen van medische en paramedische aard

Stad Deinze kent een financiële tussenkomst toe aan alle handelszaken en vrije beroepen van medische en paramedische aard in hoofdberoep op het grondgebied van Deinze.

Voor wie

Dit reglement is van toepassing voor alle op het grondgebied van Deinze geëxploiteerde handelszaken en vrije beroepen van medische en paramedische aard in hoofdberoep, die kosten hebben gemaakt of in de toekomst nog zullen maken voor het veilig open houden van hun zaak tijdens de coronacrisis COVID-19.

Voorwaarden

Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder

  • handelszaak: elke onderneming die een commerciële activiteit of dienst uitoefent met kleinhandel als hoofddoel, met een voor het publiek toegankelijke vestiging/exploitatiezetel op het grondgebied van Deinze en waarvoor een inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) vereist is. De activiteiten/diensten dienen op zelfstandige basis uitgeoefend te worden onder de vorm van een natuurlijke persoon, een feitelijke vereniging of een vennootschap.
  • vrije beroepen van medische en paramedische aard: elke natuurlijke persoon, feitelijke vereniging en rechtspersoon die een vrij beroep uitoefent, met een vestiging/exploitatiezetel op het grondgebied van Deinze en handelingen verricht die behoren tot de gezondheidszorg en in België erkend zijn als gezondheidszorgberoep (www.zorg-en-gezondheid.be/zorgberoepen/overzicht).
  • kosten i.k.v. coronacrisis COVID-19: alle kosten die werden gemaakt in functie van het veilig open houden van de handelszaak tijdens de coronacrisis, bvb.: plaatsen van plexiglas, aankoop van desinfecterende handgel, aankoop van mondmaskers, aankoop van handschoenen, kosten opstarten webshop, aanbrengen van bewegwijzering, ... (niet-limitatieve opsomming).

Hoe aanvragen

De tussenkomst kan enkel aangevraagd worden via het daartoe voorziene aanvraagformulier (zie bijlage onderaan deze pagina), incl. de gevraagde documenten.

Bedrag

Maximaal 375 euro per handelszaak/vrij beroep van medische of paramedische aard.

Afhandeling

De uitbetaling van de financiële tussenkomst zal gebeuren via digitale cadeaucheques. Deze tussenkomst is éénmalig en wordt uitbetaald zodra het digitaal platform operationeel is.