Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Financieel verantwoordelijke AGB stad Deinze

De financieel verantwoordelijke van het AGB Stad Deinze is Martine Van Moer. 

Zij is in volledige onafhankelijkheid verantwoordelijk voor de controle van de uitgaven en voor de invordering van de ontvangsten.

In samenwerking met de secretaris AGB Stad Deinze zorgt zij voor de opmaak van het budget, de boekhouding en de jaarrekening.

Zij zorgt voor financieel beleidsadvies en rapporteert hierover aan de secretaris, het directiecomité en de raad van bestuur.

Contact: martine.vanmoer@deinze.be