Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Financieel beheerder stad

De financieel beheerder van de stad is Martine Van Moer.

Zij is in volledige onafhankelijkheid verantwoordelijk voor de controle van de uitgaven en voor de invordering van de ontvangsten.

In samenwerking met de stadssecretaris zorgt zij voor de opmaak van het budget, de boekhouding en de jaarrekening.

Zij zorgt voor financieel beleidsadvies en rapporteert hierover aan de stadssecretaris, het managementteam, het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

Contact: martine.vanmoer@deinze.be