Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Financieel beheerder OCMW

Carl Maebe is de financieel beheerder van het OCMW.

Hij is in volledige onafhankelijkheid verantwoordelijk voor de controle van de uitgaven en voor de invordering van de ontvangsten.

In samenwerking met de OCMW-secretaris zorgt hij voor de opmaak van het budget, de boekhouding en de jaarrekening.

Hij zorgt voor financieel beleidsadvies en rapporteert hierover aan de OCMW-secretaris, het vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn.

Contact: carl.maebe@ocmwdeinze.be