Gemeente Stad Deinze

Fietszone

Deinze bouwt al enkele jaren aan een sterk fietsbeleid, waarmee we één van de koplopers in Vlaanderen zijn geworden.

In maart 2020 werd het volledige centrum van onze stad een fietszone, een beslissing die unaniem werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
De fietszone wordt begrensd door de N43 Kortrijkstraat, de N35 Tweebruggenlaan en de Guido Gezellelaan - Peter Benoitlaan.

Een fietszone is een zone van aaneengesloten fietsstraten. Er zijn een aantal redenen waarom het stadsbestuur beslist heeft om de fietszone in te voeren:

 • De fietser is zichtbaarder in het straatbeeld
 • Het is veiliger voor de fietser
 • De fietser wordt niet verdrongen door auto's die willen inhalen
 • De continu├»teit van een fietsroute blijft verzekerd op een plek waar geen fietspad is

Auto's blijven welkom in de fietszone, maar zijn er te gast.

Volgende regels zijn van toepassing binnen de fietszone:

 • De maximumsnelheid in een fietszone is 30 km/u voor alle weggebruikers┬á
 • In een fietsstraat is het verboden voor gemotoriseerd verkeer om fietsers in te halen. Gemotoriseerd verkeer: auto’s, vrachtwagens, bromfietsers A en B.
  Speed pedelecs worden in fietsstraten gelijkgesteld met andere fietsers.
 • Enkel prioritaire voertuigen (met sirene en zwaailicht) mogen fietsers inhalen.
 • Fietsers gebruiken de volledige breedte van (hun deel) van de rijbaan.
 • In een éénrichtingsstraat gebruiken ze de volledige breedte van de rijbaan als deze opengesteld is in hun rijrichting. Fietsers in tegenrichting dienen uiteraard rekening te houden met weggebruikers die uit de opengestelde richting komen.
 • In tweerichtingsstraten gebruiken fietsers de rechterhelft van de rijbaan.
 • Fietsers mogen auto’s links inhalen.
 • Als auto’s stilstaan mogen fietsers ze ook langs rechts voorbijrijden.

Dit alles houdt natuurlijk niet in dat de fietser zomaar alles mag in de fietszone. Uiteraard blijven de verkeersregels van toepassing. Zo mag er bijvoorbeeld nog altijd niet op het voetpad gefietst worden en blijft ook de voorrang van rechts gelden.

Tot slot vragen we hoffelijkheid van alle verkeersdeelnemers. De automobilist dient zich aan de regels van de fietszone houden, maar ook de fietsers dienen respect te tonen voor de andere weggebruikers.

Relevante producten