Gemeente Stad Deinze

Europees rijbewijs

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken

Een Europees rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart, waarmee een bestuurder van een gemotoriseerd voertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een gemotoriseerd voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen. Wie op de openbare weg een motorvoertuig bestuurt, moet beschikken over een rijbewijs, geldig voor de categorie waartoe het voertuig behoort.

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Europees rijbewijs is tien jaar geldig.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kun je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Je kunt pas aan het praktisch examen deelnemen na het volgen van een rijopleiding (met of zonder begeleider) en na een oefenperiode. Daarvoor heb je een voorlopig rijbewijs nodig.

Hoe aanvragen

Je vraagt het Europese rijbewijs aan bij de dienst burgerzaken. Maak hiervoor een afspraak op afspraken.deinze.be.

Na de aanvraag van het rijbewijs duurt het ongeveer 4 werkdagen vooraleer je het rijbewijs (bankkaartmodel) kan komen afhalen. Maak hiervoor een afspraak op afspraken.deinze.be

Bedrag

25 euro

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart
  • Voorlopig rijbewijs
  • Document (attest van slagen) afgeleverd door het examencentrum
  • Eventueel een recente pasfoto. Als je geen recente pasfoto meebrengt wordt dezelfde foto gebruikt als op je identiteitskaart. Let op! Deze foto moet wel gelijkend zijn.

Relevante producten