Gemeente Stad Deinze

Erkenning als lokaal opvanginitiatief

Wat?

De Stad Deinze wil Deinse opvanginitiatieven die voldoen aan onderstaande voorwaarden erkennen omdat ze een bijdrage leveren aan de missie en doelstellingen die de Stad Deinze vooropstelt. 

Wie?

Deinse opvanginitiatieven: elke organisatie, instelling of voorziening die groepsgerichte en voor iedereen toegankelijke activiteiten organiseert in de vrije tijd, buiten de lesuren, met als primaire doelstelling vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen, waarvan het lokaal, de maatschappelijke zetel of het werkingsadres op het Deinse grondgebied ligt en de vrijetijdsbesteding of de opvang hoofdzakelijk gericht is op Deinse kinderen.

Voor de erkenning komen alle Deinse opvanginitiatieven in aanmerking, die niet erkend en gecontroleerd zijn door het Agentschap Opgroeien. Het kan onder meer gaan over een erkende jeugdvereniging, een erkende sportclub, opvang en kampen georganiseerd door zelfstandigen, een vereniging zonder winstoogmerk, STEM-ateliers. De organisator hoeft niet te beschikken over een rechtspersoonlijkheid.

Ook Deinse opvanginitiatieven met een commercieel doel komen in aanmerking.

Onderstaande initiatieven komen niet in aanmerking:

  • Initiatieven die cursussen organiseren gegeven in het kader van onderwijs
  • Initiatieven die bosklassen, sneeuwklassen, openluchtklassen en andere schoolreizen organiseren
  • Initiatieven die bijles organiseren

Voorwaarden

Het Deinse opvanginitiatief moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De primaire doelstelling is vrijetijdsbesteding of opvang van kinderen. Er mag geen lidgeld verschuldigd zijn.
  • De activiteiten vinden plaats buiten de normale lesuren, in de vrije tijd. Het gaat hier zowel om initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen, maar ook om alle opvanginitiatieven vóór de aanvang van de lessen, na de normale lesuren en eventueel opvang tijdens de middagpauzes.
  • Het doel van het Deinse opvanginitiatief stemt overeen met de beleidsdoelstellingen van de Stad Deinze.
  • De doelstelling van het Deinse opvanginitiatief mag niet het beleven van een levensbeschouwing of het bedrijven van politiek zijn.
  • De activiteiten zijn groepsgericht; het gaat niet om individuele begeleiding van kinderen maar het organiseren van groepsgerichte activiteiten.
  • De activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen. Het initiatief duldt geen enkele vorm van discriminatie op grond van het geslacht, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschap of sociale afkomst. Het verbindt zich er ook toe dat men toegankelijk is voor iedereen.

Waarom?

Met een erkenning als lokaal opvanginitiatief kan je fiscale attesten afleveren voor uitgaven aan de opvang van kinderen jonger dan 14 jaar of kinderen met een zware handicap die jonger zijn dan 18 jaar. Stad Deinze bezorgt elk erkend opvanginitiatief een model van fiscaal attest dat je aan deelnemers kan geven. Een erkenning is 1 jaar geldig.

Aanvragen

Denk je dat jouw initiatief hiervoor in aanmerking komt? Lees dan snel het reglement hieronder om na te gaan of je aan alle voorwaarden voldoet en vul onderstaand aanvraagformulier in!