Gemeente Stad Deinze

Een kind erkennen

Maak een afspraak bij de dienst Burgerzaken

De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je duidelijk maakt dat er een band van vaderschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van jouw kind als jouw partner.

Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tijdens het huwelijk heeft automatisch de partner van de moeder als vader of meemoeder.

Voorwaarden

De moeder en/of het kind geven toestemming voor de erkenning. Wie toestemming moet geven, hangt af van de leeftijd van het kind:

  • Als het kind jonger is dan 12 jaar, moet de moeder haar toestemming geven.
  • Als het kind tussen 12 en 18 jaar is, moeten de moeder en het kind zelf toestemming geven.
  • Voor de erkenning van een meerderjarig of minderjarig ontvoogd kind, is alleen de toestemming van het kind vereist. Een toestemming van de moeder is niet nodig.

Hoe aanvragen

Een kind erkennen kun je doen:

  • vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog kan dit attest afleveren.
  • bij de geboorteaangifte zelf
  • na de geboorte, zonder tijdslimiet.

Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de dienst Burgerzaken gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan in het gemeentehuis van jouw woonplaats of in dat van de gemeente waar het kind geboren zal worden of geboren is. Maak hiervoor een afspraak via afspraken.deinze.be.

Als je de erkenning vóór de geboorte niet doet in de gemeente waar het kind geboren wordt, dan moet je bij de geboorteaangifte van het kind een afschrift van de erkenningsakte meenemen.

Het is ook mogelijk om een kind te laten erkennen via een notariële akte. Voor meer informatie hierover raadpleeg je het best een notaris.

Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de moeder of als de moeder getrouwd is met een andere partner dan de vader, dan moet de echtgenoot of echtgenote op de hoogte gebracht worden van de erkenning.

Bedrag

Gratis

Wat meebrengen

Afhankelijk van het momentwaarop je het kind erkent, heb je andere documenten nodig.

  • Identiteitskaart van de moeder van het kind en van de erkenner. Zowel de moeder als de erkenner moeten ter plaatse een document ondertekenen.
  • Bij erkenning na de geboorte: afschrift van de geboorteakte van het kind als het kind niet in Deinze geboren is
  • Bij erkenning vóór de geboorte: doktersattest met daarin de bevestiging dat de moeder zwanger is en waarin de vermoedelijke bevallingsdatum is vermeld

Relevante producten