Gemeente Stad Deinze

Erfgoedraad

De erfgoedraad heeft de opdracht het integrale erfgoedbeleid van de stad Deinze aan te sturen en te adviseren. 

De belangrijkste opdracht omvat adviezen uitbrengen over onroerend (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch), roerend (vb. museumcollecties, inboedel van kerken, werktuigen, …) en immaterieel erfgoed (vb. stoeten, rituelen …). Inwoners bewustmaken en informeren over erfgoed en erfgoedzorg is de hoofdtaak van deze adviesraad.