Gemeente Stad Deinze

Erfgoedraad

De erfgoedraad heeft de opdracht het integrale erfgoedbeleid van Stad Deinze aan te sturen en te adviseren. 

De belangrijkste opdrachten zijn: 

  • adviezen uitbrengen over onroerend (bouwkundig, landschappelijk en archeologisch), roerend (vb. museumcollecties, inboedel van kerken, werktuigen, …) en immaterieel erfgoed (vb. stoeten, rituelen …);
  • inwoners bewustmaken en informeren over erfgoed en erfgoedzorg.