Gemeente Stad Deinze

Energiepremie

Inwoners van Deinze kunnen een tussenkomst krijgen in de kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas en water.

Voorwaarden

  • Je bent op 1 januari van het aanvraagjaar ten minste 1 jaar in Deinze gedomicilieerd.
  • Je hebt recht op de verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekteverzekering.
  • Je hebt ten minste één kind (eenoudergezin) of drie kinderen (grote gezinnen) ten laste. Een kind ten laste is een kind jonger dan 25 jaar. 

Hoe aanvragen

De aanvraag moet elk jaar worden ingediend uiterlijk op 31 december via het e-loket of door het formulier hieronder ingevuld te bezorgen aan het onthaal van dienstencentrum Leiespiegel of ingevuld door te mailen naar socialepremies@deinze.be

Bedrag

De premie bedraagt 50 euro per kalenderjaar.