Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Energiepremie

Deze toelage is een tussenkomst van de stad Deinze in de kosten voor het verbruik van elektriciteit, gas en water.

Voor wie

Aan de inwoners van de Stad Deinze wordt een energiepremie toegekend, indien zij voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Indien zij op 1 januari van het aanvraagjaar ten minste 1 jaar in Deinze gedomicilieerd zijn.
  • Indien zij recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming binnen de ziekteverzekering.
  • Indien zij ten minste één kind (eenoudergezin) of drie kinderen (grote gezinnen) ten laste hebben.

Een kind ten laste is een kind jonger dan 25 jaar. 

Hoe aanvragen

De aanvraag moet elk jaar worden ingediend uiterlijk op 31 december.

Bedrag

De premie bedraagt 50 euro per kalenderjaar.