Gemeente Stad Deinze

Eerstelijnszone Schelde en Leie

Stad Deinze maakt deel uit van de Eerstelijnszone Schelde en Leie.

Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

Relevante producten