Gemeente Stad Deinze

Eenjarig meerjarenplan 2019 Stad en OCMW Deinze

Eenjarig meerjarenplan 

Het eenjarig meerjarenplan werd door de gemeenteraad en de OCMW-raad goedgekeurd op 24 januari 2019 en bekendgemaakt op de website op 30 januari 2019.

Eerste aanpassing eenjarig meerjarenplan

De wijziging van het eenjarig meerjarenplan werd door de gemeenteraad en de OCMW-raad goedgekeurd op 20 juni 2019 en bekendgemaakt op de website op 28 juni 2019.

Tweede aanpassing eenjarig meerjarenplan

De wijziging van het eenjarig meerjarenplan werd door de gemeenteraad en de OCMW-raad goedgekeurd op 19 december 2019 en bekendgemaakt op de website op 23 december 2019.

Opvolgingsrapportering

Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat aan de gemeenteraad en de OCMW-raad een opvolgingsrapportering van de prioritaire doelstellingen over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd.

De gemeenteraad en OCMW-raad namen op 24 oktober 2019 kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2019. Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 oktober 2019.

Lijst niet aangewende investeringskredieten over te dragen naar 2020