Gemeente Stad Deinze

Eenjarig meerjarenplan 2019 AGB Stad Deinze

Eenjarig meerjarenplan 2019

Het eenjarig meerjarenplan werd door de raad van bestuur vastgesteld op 21 februari 2019 en bekendgemaakt op 28 februari 2019. Het plan werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 februari 2019. De beslissing van de gemeenteraad werd bekendgemaakt op de website op 6 maart 2019.

Aanpassing eenjarig meerjarenplan 2019

De aanpassing van het eenjarig meerjarenplan werd vastgesteld door de raad van bestuur van het AGB Stad Deinze op 19 juni 2019 en goedgekeurd door de gemeenteraad op 20 juni 2019. Dit werd bekendgemaakt op de website op 28 juni 2019.

Opvolgingsrapportering

Het decreet lokaal bestuur schrijft voor dat aan de raad van bestuur van het AGB een opvolgingsrapportering van de prioritaire doelstellingen over het eerste semester van het boekjaar moet worden voorgelegd.

De raad van bestuur van het AGB Stad Deinze nam op 21 oktober 2019 kennis van de opvolgingsrapportering over het eerste semester van 2019. Dit werd bekendgemaakt op de website op 24 oktober 2019.

Lijst niet aangewende investeringskredieten over te dragen naar 2020