Gemeente Stad Deinze

European Disability Card

De European Disability Card (EDC) is een legitimatiekaart voor personen met een handicap die de toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert door een aantal voordelen te bieden in die domeinen. De voordelen kunnen gaan om toegangskortingen (bijvoorbeeld bij bezoek aan bioscoop, theater, museum of attractiepark), gratis audio- of videogids, aangepaste rondleidingen, toegankelijke en voorbehouden (parkeer)plaatsen (niet te verwarren met de officieel voorbehouden parkeerplaatsen), …

Op voorstel van de stedelijke adviesraad voor personen met een beperking is ook stad Deinze toegetreden als partner bij de EDC. Concreet betekent dit dat mensen met een beperking op vertoon van de EDC voordelen genieten bij enkele diensten:

Museum

 • Kortingstarief
 • Het museum is volledig rolstoelvriendelijk. Er zijn ook twee rolstoelen ter beschikking.
 • Een voorbehouden parkeerplaats

Palaestra

 • Kortingstarief zwembad

Sportdienst

Bibliotheek

 • Daisyboeken en luisterboeken voor blinden en slechtzienden.
 • De bibliotheek verwijst ook naar de Luisterpuntbibliotheek en helpt geïnteresseerden op weg om er luisterboeken te ontlenen.

Lokaal dienstencentrum Zeventiendorpen

 • Het gebouw Zeventiendorpen is volledig rolstoeltoegankelijk, is voorzien van voldoende rustplaatsen en beschikt over een infohoek op hoogte van een rolstoelgebruiker.
 • De aangeboden dienstverlening en alle activiteiten (met uitzondering van yoga, moderne dans, salsa) zijn toegankelijk voor mensen met een beperking (rolstoel – rollator)
 • DE MAX: voor mensen die niet meer kunnen of durven te fietsen. Een ritje met DE MAX is gratis.

Kinderopvang

Dienst kinderbegeleiders

 • Een ouder met invaliditeitsuitkering krijgt een reductie van 25% op het berekende inkomenstarief. Tevens behoren zij tot de voorrangsgroep in geval van vraag naar opvang.
 • Vanuit Kind & Gezin worden drie structurele plaatsen gesubsidieerd voor inclusieopvang. Hiermee wordt o.a. aangepast materiaal aangekocht voor opvang van kindjes met specifieke zorg en vorming aangeboden i.v.m. inclusie.

Brieltuin

 • Sociaal tarief voor ouders met een inkomen te vergelijken met het OMNIO-statuut
 • De Brieltuin werkte samen met Artevelde Hogeschool rond het project Kindclusief

De Duizendpoot

 • Sociaal tarief voor ouders met een inkomen te vergelijken met het OMNIO-statuut 

Speelpleinwerking Doekeewa

Voor wie

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen.

Voorwaarden

De kaart kan in België gebruikt worden en in de zeven andere deelnemende EU-landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Roemenië en Slovenië.

De kaart is strikt persoonlijk. De voordelen zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Je moet de kaart altijd bij je hebben om de voordelen te krijgen.

Hoe aanvragen

De EDC kan aangevraagd worden bij een van de vijf Belgische instellingen: Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, AViQ, Dienst Phare en DSL. Meer info vind je op https://eudisabilitycard.be/nl/de-kaart-aanvragen.

Bedrag

Gratis

Meer info

Wens je meer informatie of vind je in deze lijst niet waar je naar op zoek bent, neem dan contact op met de betreffende dienst.