Gemeente Stad Deinze

Earth Day: burgerinitiatief stopglobalwarming.eu en klimaatenquête

Gepubliceerd op  woensdag 21 april 2021

22 april is ‘Earth Day’, de jaarlijks terugkerende themadag met als doelstelling bewustwording van ons consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde. Op stopglobalwarming.eu kan je een Europees burgerinitiatief ondertekenen dat pleit voor een Europese minimumprijs voor CO2, om het gebruik van fossiele brandstoffen tegen te gaan. De stad ondersteunt dit initiatief. Daarnaast kan je tot en met 1 juni de klimaatenquête invullen op goedgezegd.deinze.be. De input wordt gebruikt voor de opmaak van het nieuwe klimaatplan.

 De stad ondersteunt het burgerinitiatief van stopglobalwarming.eu, dat pleit om een minimumprijs voor CO2-uitstoot in te voeren, die oploopt van 50 euro per ton CO2 in 2020 tot 100 euro in 2025. Het voorstel houdt ook in dat het bestaande systeem van kosteloze toewijzing van emissierechten aan EU-vervuilers wordt afgeschaft en dat voor invoer van buiten de EU een mechanisme voor aanpassing aan de grens wordt ingesteld, om de lagere prijzen voor CO2-emissies in het uitvoerende land te compenseren. De extra inkomsten uit de koolstofbeprijzing moeten worden gebruikt voor Europese beleidsmaatregelen ter ondersteuning van energiebesparing, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen en voor een verlaging van de belasting op lagere inkomens.

Je kan het initiatief op www.stopglobalwarming.eu ondertekenen.

Op 22 april, ‘Earth Day’ (of Dag van de Aarde) hangen we symbolisch een banner uit aan dienstencentrum Leiespiegel. Deze jaarlijks terugkerende themadag heeft namelijk als doelstelling de bewustwording van ons consumentengedrag en de invloed hiervan op de aarde.

Klimaatenquête

Deinze is gestart met de opmaak van een nieuw klimaatplan. Daarbij hebben we jouw hulp nodig! Want de klimaatopwarming tegengaan, dat kan alleen als iedereen meedoet. We zetten alles op alles om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Onze eerste mijlpaal is 2030. Tegen dan willen we de uitstoot van broeikasgassen op ons grondgebied terugdringen met 40% (t.o.v. 2011). Het klimaatplan zal ons helpen die ambitie te vertalen naar concrete maatregelen en acties en ons zo gidsen naar een klimaatgezonde toekomst.

We willen jouw ideeën, dromen en inzichten kennen. Er staat het komende jaar van alles op stapel om je bij ons klimaatbeleid te betrekken. 

Wil je mee nadenken? Vul dan hier de klimaatenquête in op het participatieplatform goedgezegd.deinze.be.

Dat kan tot en met 1 juni 2021. Liever een papieren versie? Die kan je afhalen op een van de volgende locaties tijdens de openingsuren. Tot en met 1 juni kan je ze daar ook terug indienen:

  • Onthaal dienstencentrum Leiespiegel (Brielstraat 2, Deinze)
  • Onthaal bibliotheek Deinze (Gentpoortstraat 1, Deinze)
  • Onthaal lokaal dienstencentrum Zeventiendorpen (Gentpoortstraat 41, Deinze)
  • Sportcomplex Palaestra (Kastanjelaan 35, Petegem)
  • Onthaal bibliotheek Landegem (Stationsstraat 20, Landegem)
  • Onthaal gemeentehuis Nevele (Cyriel Buyssestraat 15, Nevele)
  • Sporthal Oostbroek (Zeistraat 41, Nevele)

We kijken alvast uit naar jullie reacties. Samen maken we werk van een klimaatgezond Deinze.