Deel deze pagina

Gemeente Stad Deinze

Binnenschoolse opvang De Duizendpoot (2,5 tot 12 jaar)

De Duizendpoot organiseert de voor- en naschoolse kinderopvang in de 16 basisscholen van Deinze. 

42 enthousiaste begeleiders staan in voor de dagelijkse opvang. Zij worden op hun beurt ondersteund door een coördinator.

Voor wie

De opvang is bedoeld voor schoolgaande kinderen tot en met het 6e leerjaar van wie de ouders door hun werksituatie, beroepsopleiding of privéomstandigheden niet zelf voor de opvang kunnen instaan.

Wanneer is er opvang?

De opvanguren verschillen van school tot school.

Overzicht van de opvanguren.

Hoe aanvragen

Vooraf persoonlijk komen inschrijven is aangewezen.

Brielpunt
Mouterijdreef 22
9800 Deinze
09 381 68 57
duizendpoot@deinze.be

Inschrijvingen zijn mogelijk: 

  • Elke voormiddag tussen 9 u. en 12 u.
  • Op afspraak

Bedrag

0,50 euro per begonnen kwartier.

Er kan mits grondige verantwoording een sociaal tarief toegepast worden voor ouders met een inkomen te vergelijken met het OMNIO-statuut, voor ouders in budgetbeheer en voor ouders bij wie een collectieve schuldenregeling loopt. Dit is de helft van de ouderbijdrage.

Jaarlijks wordt een fiscaal attest bezorgd van de betaalde facturen.