Gemeente Stad Deinze

Binnenschoolse opvang De Duizendpoot (2,5 tot 12 jaar)

De Duizendpoot organiseert de voor- en naschoolse kinderopvang in de 15 basisscholen van Deinze. 

Enthousiaste begeleiders staan in voor de dagelijkse opvang. Zij worden op hun beurt ondersteund door een coördinator.

Voor wie

De opvang is bedoeld voor schoolgaande kinderen tot en met het 6e leerjaar van wie de ouders niet zelf voor de opvang kunnen instaan.

Wanneer is er opvang?

De opvanguren verschillen van school tot school.

Overzicht van de opvanguren.

Hoe aanvragen

Vooraf persoonlijk komen inschrijven is noodzakelijk.

Brielpunt
Mouterijdreef 22
9800 Deinze
09 381 68 55 
duizendpoot@deinze.be

Inschrijvingen zijn mogelijk: 

Bedrag

  • voorschools: 0,55 euro per begonnen kwartier
  • naschools: 0,55 euro per begonnen kwartier
  • woensdagnamiddag: 0,55 euro per begonnen kwartier
  • boete voor het afhalen na sluitingsuur: 10 euro per begonnen kwartier
  • sociaal tarief: korting van 50% op de dagprijs voor ouders met een inkomen te vergelijken met het OMNIO-statuut, voor ouders in budgetbeheer en voor ouders bij wie een collectieve schuldenregeling loopt.

Jaarlijks wordt een fiscaal attest bezorgd van de betaalde facturen.