Gemeente Stad Deinze

Dringende medische hulp voor mensen zonder wettig verblijf

Maak een afspraak

Als vreemdeling zonder wettig verblijfsstatuut, heb je recht op dringende medische hulp indien je dringende medische zorgen nodig hebt. Het Sociaal Huis kan onderzoeken of je hiervoor in aanmerking komt. 

Voorwaarden

  • Je hebt geen wettig verblijfsstatuut in België, je verblijft zonder papieren in België.
  • Uit een sociaal onderzoek blijkt dat je dringend medische zorgen nodig hebt.
  • Je verblijft op het grondgebied van het Sociaal Huis.
  • Je hebt geen eigen financiële middelen om de medische zorgen te betalen.

Hoe aanvragen

Je kan na afspraak terecht bij het Sociaal Huis in

  • Deinze: Leiespiegel, Brielstraat 2
  • Nevele: gemeentehuis, Cyriel Buyssestraat 15.

Maak een afspraak met jouw maatschappelijk assistent. 

Heb je nog geen maatschappelijk assistent? Maak telefonisch een afspraak via 09 381 95 00.

  • Het Sociaal Huis zal, na controle van je hulpvraag en het illegaal verblijf, het nodige doen om aan de zorgverstrekker aan te tonen dat je in aanmerking komt voor dringende medische hulp.

  • Als je ernstig ziek of gewond bent en heel dringend hulp nodig hebt, ga je onmiddellijk naar een dokter of een ziekenhuis. Het Sociaal Huis bevoegd voor het grondgebied waar het ziekenhuis zich bevindt, moet dan gewaarschuwd worden en de behandelende arts moet een attest 'dringende medische hulp' opmaken. Daarna zal het Sociaal Huis eventueel nog een onderzoek doen naar de behoeftigheid.