Gemeente Stad Deinze

Driesselken

Een middeleeuwse bewoningsvorm

Eén van de betekenissen van de plaatsnaam dries gaat terug op een pleintje uit de middeleeuwen. Rondom dat plein stonden de huisjes en soms was dit het centrum van een dorp waar ook de kerk stond, maar evengoed bleef het beperkt tot een gehucht. Deze nederzettingsvorm komt voor in grote delen van West-Europa en luistert ook naar namen als biest (Kempen), brink (Nederland), trieu (Wallonië en Noord-Frankrijk), green (Engeland)…

Dat plein was er niet zomaar. Elke morgen en avond verzamelden daar de dorpskuddes. Iedereen had wel enkele varkens, koeien of schapen. Omdat er toen nog geen prikkeldraad bestond, waren er geen echte afsluitingen rond de weiden. Daarom bracht men van alle eigenaars de verschillende diersoorten samen op de dries om van daar met een herder of hoeder te vertrekken. Die gingen de hele dag op pad met een kudde koeien, of een kudde schapen of een bende varkens en moesten die bij elkaar moesten houden. Als het graan geoogst was gingen ze met schapen en koeien op de stoppels lopen, om daar te eten maar ook hun mest te laten vallen, een goede methode om de grond terug vruchtbaar te maken. Of na de hooisnede werden de meersen verder afgegraasd. Met de varkens trokken ze de bossen in om eikels en paddenstoelen te eten. Na een lange dag keerden ze met de kudde terug naar het dorp en op de dries splitsten de kudde zich weer op en gingen de dieren naar hun stal bij de verschillende eigenaars. Omdat na zo’n dag de dieren dorst hadden, was er steeds een drinkpoel op de dries. Het plein was met gras begroeid en er stonden vaak ook bomen, die gemeenschappelijk bezit waren.

dries_reconstructie

Uiteraard konden er ook markten gehouden worden, stond er een staande wip of was er een vierschaar, waardoor sommige uitgroeiden tot een marktplein zoals in Sint-Niklaas.

De naam heeft niets te maken met een driehoekige vorm, want vele driesen hebben een veel grilliger vorm. Op de hoeken vertrokken de driftwegen langs waar het vee naar de verschillende graasplekken werd geleid. Na het in onbruik geraken van de collectieve kuddes, privatiseerde men de pleinen en bleven enkel de wegen nog over die de hoeken van het plein verbonden en zo soms een driehoek vormden. Driesen komt men tegen in vele vormen en afmetingen. Grote driesen zijn die van Doornzele, Opdorp of de Kerkdries in Wondelgem. Maar ook in de buurt waren er tal van driesen zoals de Slindonkdries in Drongen, de Heistendries in Landegem of de Springdries in Petegem om er maar enkele te noemen.

Het Drieselken is zonder twijfel een van de best bewaarde voorbeelden van deze nederzettingsvorm in Oost-Vlaanderen. Zelfs de drenkpoel is nog bewaard. Niet te verwonderen dus, dat het is beschermd. De bebouwing van deze typische kleinschalige bewoningsconcentratie is echter grotendeels aangepast. Slechts één hoeve is nog in bedrijf.

Natuurbeheer

Zonder Natuurpunt en haar voorgangers zou er geen sprake geweest zijn van een groene 'Vallei van de Oude Kale'! Dankzij deze verenigingen werden plannen uit de jaren 1980 om de Oude Kale recht te trekken en de oevers te betonneren gelukkig afgeblokt. Om de toekomst van de vallei veilig te stellen tracht Natuurpunt nu de meest waardevolle percelen aan te kopen en in samenwerking met plaatselijke landbouwers te beheren. Momenteel heeft Natuurpunt ongeveer 10 hectare in beheer, een oppervlakte die jaar na jaar gestaag toeneemt. Niet toevallig vertonen net deze percelen de hoogste biodiversiteit.

Het heldere water van de meandere Oude Kale

Voor meer informatie over De Ratel (Natuurpunt) volg je onderaan de link naar hun website.