Gemeente Stad Deinze

Drankvergunning

Vraag de vergunning online aan

Maak een afspraak

Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken en sterke dranken te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants, bij evenementen, …

 • Gegiste dranken zijn dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22%.
  • Bieren, wijnen en tussenproducten zoals porto en martini zijn gegiste dranken. Gegiste dranken worden pas beschouwd als sterkedrank als ze een alcoholgehalte van minstens 22% vol bevatten. Dat kan je bereiken door bijvoorbeeld alcohol toe te voegen of de drank extra te laten gisten. Ook als een drank na de gisting wordt gestookt (distilleren), stijgt het alcoholpercentage en valt ze onder de gedistilleerde dranken. Zo is cognac bijvoorbeeld het distillaat van bepaalde witte wijnen.
 • Sterke dranken zijn dranken met een alcoholpercentage van meer dan 22%.
  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 volumeprocent (% vol) gedistilleerde alcohol bevatten, zijn sterke dranken. Voorbeelden zijn wodka, rum, cognac, whisky, gin en jenevers, maar ook aperitiefdranken zoals pisang en passoa.

  • Als limonade of een andere niet-alcoholische drank wordt gemengd met een gedistilleerde alcoholische drank, wordt dat mengsel ook als sterkedrank beschouwd. Voorbeelden zijn alcoholpops en cocktails zoals whisky-cola, gin-tonic en mojito.

  • Alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 % vol zijn sterke dranken.

Voor wie

Je moet een vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken aanvragen in de volgende gevallen:

 • vóór de (her)opening van een vaste drankgelegenheid
 • vóór de start van de uitbating van een reizende drankgelegenheid (tapwagen, boot, ...)
 • vóór de start van een gelegenheidsevenement.

Handelszaken die enkel drank verkopen zonder te schenken (zoals supermarkten) moeten geen vergunning tot het verstrekken en schenken van gegiste en/of sterke dranken aanvragen.

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

 • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
 • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
 • met de brandveiligheid in orde zijn
 • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben

Bij de (her)opening van een vaste drankgelegenheid

In dit geval zal nagegaan worden:

 • of jij als uitbater en de bij jou inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, voldoen aan de wettelijke eisen inzake zedelijkheid
 • in hoeverre de drankgelegenheid voldoet aan de wettelijke voorwaarden inzake hygiëne.

Bij de uitbating van een reizende drankslijterij

In dit geval zal nagegaan worden of jij als uitbater en de bij jou inwonende personen die aan de uitbating zouden kunnen deelnemen, voldoen aan de wettelijke eisen inzake zedelijkheid.

Bij de organisatie van een gelegenheidsevenement

In dit geval zal nagegaan worden of jij als organisator (gelegenheidsorganisator, voorzitter van de feitelijke vereniging of vertegenwoordiger van een rechtspersoon) voldoet aan de wettelijke eisen inzake zedelijkheid.

Bedrag

Gratis