Gemeente Stad Deinze

Dorpskernvernieuwing Nevele

Het bestuur wil een duurzame dorpsvernieuwing realiseren in Nevele. Om aan deze ambitie vorm te geven maakte studiebureau PTArchitecten samen met de stad een conceptstudie op. Hierin wordt een globale visie voor de ontwikkeling van de dorpskern gegeven. Aan de hand van dit plan wordt de vernieuwing stap voor stap gerealiseerd in deelprojecten over een periode van 15 jaar.

Tijdens een participatiemoment in mei 2019 konden alle Nevelaars hun mening geven over de toekomst van hun dorp. Bij de opmaak van de conceptstudie werd rekening gehouden met hun input. 

De conceptstudie beschrijft de herinrichting van het publiek domein, maar ook de toekomstmogelijkheden van zes strategische sites. 

Strategische sites

 

Site 1: Binnengebied sporthal Oostbroek

Het terrein naast sporthal Oostbroek dat begrensd wordt door Vaart Rechts, Langemunt en Zeistraat, komt in aanmerking als inbreidingssite met de bouw van eengezinswoningen en appartementen in een groen, autoluw gebied. Een nieuwe gemeenschapszaal staat ook op het programma. Door de Oude Kale verder open te leggen en de oevers toegankelijk te maken kunnen we een natuurlijke omgeving creëren. In de groene, open ruimte zullen sport- en spelelementen geïntegreerd worden.

Site 2: Stelplaats De Lijn

Deze site was tot 2012 door de Lijn in gebruik als stelplaats, maar ligt er sindsdien verloederd bij. Door de architecturale en historische waarde van het pand zal het niet afgebroken worden maar een nieuwe bestemming krijgen, bijvoorbeeld voor wonen of diensten. Aan de kant van Graaf van Hoornestraat kan een woonerf komen. Het centrale gedeelte van de site die door de Poekebeek doorkruist wordt, blijft een open ruimte. Met de aanleg van een oeverpad en een park maken we er een mooie ontmoetingsplek in de natuur. 

Site 3: De voormalige rijkswachtkazerne

In het gebouw van de voormalige rijkswachtkazerne bevindt zich nu kinderopvang Kapoentje (Kloosterlaan 9). Het gebouw is verouderd en zal gesloopt worden. Naast een beperkte woonontwikkeling komt ook op deze site een parkje dat aan de ene kant aansluit op de publieke ruimte langs de Poekebeek en aan de andere kant op basisschool Sint-Vincentius.

Site 4: Nevelemarkt en omgeving

Vandaag is de markt georganiseerd als een parking met amper plaats voor de zachte weggebruiker of ontmoeting. De markt wordt heringericht als een plein voor dorpsactiviteiten en terrassen voor de horeca, maar er blijven ook voldoende parkeerplaatsen behouden voor de handelszaken. Het oude kerkhof wordt een stiltetuin met respect voor funerair erfgoed. Door aanpassingen aan de kerkhofmuur zal de tuin zichtbaarder zijn vanaf de markt. De site DIAZ biedt mogelijkheden voor woonontwikkeling met een doorsteek naar het Schipdonkkanaal en een park dat aansluit op de Poekebeek.

Site 5: De oude brandweerkazerne

Deze site omvat de plaats van de oude brandweerkazerne, basisschool De Vaart en het gemeentehuis. Een kwalitatieve, groene randparking vervangt de tijdelijke parking aan Vaart Links. Via nieuwe doorsteken kunnen voetgangers en fietsers op een veilige manier van de randparking en de school naar het centrum van het dorp. Er is ook ruimte voor de verdere ontwikkeling van de school en de bouw van een aantal meergezinswoningen.

Site 6: De voormalige fabrieksgebouwen van Nougat Vital

Ook deze site biedt mooie woongelegenheden aan het water. Hier kan in een groene omgeving een autovrij woonerf gecreëerd worden dat de verbinding maakt tussen het Schipdonkkanaal en de Camille Van der Cruyssenstraat.

Strategische sites dorpskernvernieuwing Nevele